HomePolskaOd 2022 r. zaostrzenie norm dla węgla do domowych pieców. Nie będzie już “eko”

Od 2022 r. zaostrzenie norm dla węgla do domowych pieców. Nie będzie już “eko”

Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. zaczną obowiązywać nowe normy jakościowe dla węgla spalanego
w domowych kotłowniach. Od tego czasu producenci węgla nie będą mogli używać nazw “ekogroszek” i
“ekomiał” sprzedając go konsumentom – podaje resort klimatu.
Pod koniec września na stronach RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i
Środowiska ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych. Nowe rozporządzenie zastąpi to z września 2018
roku.
Celem zaostrzenia norm jest walka ze smogiem
Nowe przepisy miały pomóc w walce ze smogiem, ponieważ główną jego przyczyną jest emisja zanieczyszczeń
z sektora bytowo-komunalnego, powstających m.in. w wyniku spalania złej jakości węgla w domowych
kotłowniach.
Nowe normy i bez “eko”
Nowe przepisy będą zaostrzać normy jakości paliw stałych, które są sprzedawane konsumentom do ogrzewania.
Kierowany do konsumentów indywidualnych węgiel będzie musiał mieć m.in. mniejszy udział siarki czy
popiołu. W projektowanym rozporządzeniu zastępuje się też nazwy “ekogroszek” i “ekomiał” na inne tak, by nie
wprowadzały w błąd.
Zgodnie z harmonogramem projekt powinien wejść w życie na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022
roku. Wyjaśniono, że wynika to z tego, iż zawiera on przepisy techniczne i musi być one jeszcze notyfikowany
w Komisji Europejskiej. Zmiana nazw “ekogroszek” i “ekomiał” w rozporządzeniu na odpowiednio “groszek III”
oraz “paliwo drobne” spowoduje, że sprzedawcy takiego paliwa nie będą mogli stosować tych pierwszych nazw
w obrocie handlowym.
Wyjaśniono, że zgodnie z przepisami ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw, paliwa stałe, które trafiają do gospodarstw domowych i są spalane w piecach o nominalnej mocy
cieplnej mniejszej niż 1 MW, muszą spełniać co do zasady wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw stałych, co dotyczy również nazewnictwa poszczególnych sortymentów
węgla.
“Przedsiębiorcy wprowadzający tego rodzaju paliwa będą zobowiązani do stosowania nowego nazewnictwa
poszczególnych sortymentów paliw stałych” – zaznaczono.
Nazwy “ekologiczny groszek” wprowadzały w błąd
Organizacje antysmogowe od dłuższego czasu zabiegały o zakazanie stosowania nazw “ekogroszek” i “ekomiał”
jako wprowadzające w błąd konsumentów. Sugerują one bowiem, że sprzedawany pod taką nazwą węgiel jest
ekologiczny. Potwierdzają to badania dla Fundacji ClientEarth, z których wynika, że 25 proc. badanych
ogrzewających swoje domy węglem i 44 proc. badanych ogrzewających domy ekogroszkiem spontanicznie
określiło ekogroszek jako produkt ekologiczny. 66 proc. wskazało, że spalanie węgla może być przyjazne dla
środowiska, jeśli używa się produktu wysokiej jakości.
Górnicy: ekogroszek to najwyższej jakości węgiel opałowy
Niezadowoleni z projektowanych zmian są przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej. Projekt skonstruowano
tak, że eliminuje on ze sprzedaży najwyższej jakości sortymenty węgla opałowego produkowanego przez polskie
kopalnie – ekogroszki. W klasyfikacji zostałyby one zrównane z innymi, bardziej emisyjnymi paliwami
węglowymi. Według PGG, zmiana klasyfikacji tzw. ekogroszków wymusi zmianę polityki sprzedażowej i
inwestycyjnej producentów węgla opałowego, ze szkodą dla jego odbiorców. Największy polski producent
węgla zwrócił też uwagę, że w najbliższych latach popyt na ekogroszki wcale nie będzie mniejszy, a
wyeliminowanie krajowych paliw tego typu wzmocni importerów.
Przedłużony do lipca 2023 r. okres przejściowy ​
Nowe rozporządzenie ws. jakości węgla wprowadzi też okres przejściowy na możliwość dalszej sprzedaży
konsumentom paliw otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla brunatnego. Wyeliminowania z
rynku detalicznego węgla brunatnego – jako najbardziej szkodliwego – od lat jest postulatem organizacji
pozarządowych walczących ze smogiem.
Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, paliwa stałe otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla
brunatnego będą mogły być stosowane do 31 lipca 2023 roku. “Biorąc więc pod uwagę planowany termin
wejścia w życie rozporządzenia na przełomie I i II kwartału 2022 r. podmioty wykorzystujące ten rodzaj paliwa
jak i jego producenci będą mieli około 15 miesięczny okres przejściowy. Okres ten jest zbieżny z okresem
przejściowym jaki był wprowadzony dla sortymentu miał, w przypadku którego wynosił on ok. 19 miesięcy” –
podsumował resort klimatu i środowiska.
Źródło: PAP, resort klimatu i środowiska
A S

Loading...