HomeInneObchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: „Dziękujemy im za wolną Polskę”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: „Dziękujemy im za wolną Polskę”

1 marca obchodzony jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało ustanowione przez
Janusza Kurtykę i Lecha Kaczyńskiego. Jego głównym celem jest kultywowanie pamięci oraz hołd
żołnierzom, którzy po 1945 roku nie odpuścili walki z komunistycznymi władzami, które pod
moskiewską kuratelą, zapragnęły władać Polską.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca od 2011 roku. Data ta została
wybrana, jako upamiętnienie faktu, że 1 marca 1951 r. w mokotowskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej, z
polecenia władz komunistycznych, strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia
“Wolność i Niezawisłość” – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie
kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 r. dzieło Armii Krajowej.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego
społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w
różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność,
aprowizację, wywiad i schronienie.
Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych –
łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.
Bohaterska postawa
“Nil”, “Zapora”, “Inka”, “Łupaszka”, “Lalek”, “Pług” – żołnierze i działacze podziemia antykomunistycznego.
Walczyli o wolną Polskę.
Wyklęci to ci, którzy nie uznali końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw
drugiemu – obok nazizmu – zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie tylko przeciw potężnym siłom
nowego agresora, lecz także wobec jego gigantycznej, bezwzględnej propagandy. Nie mogli zwyciężyć
zbrojnie ani nawet ocalić swojego wizerunku – zaciążyło na nich na lata odium bandytów. Zagarnął ich
śmietnik PRL-u.
– Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych powinien wszystkich łączyć, ponieważ jest świętem bohaterskich
postaw. – Bez wątpienia to święto powinno nas łączyć. Jest ono uwypukleniem pewnych wartości. Mówi
przede wszystkim o żołnierzach, którzy przyjęli postawę bohaterską i postawę walki o wolną, niepodległą
ojczyznę. Pokazuje to ich stosunek do sowieckiego okupanta, z którym walczyli po zakończeniu wojny, nie
godząc się pojałtański porządek – powiedział
o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych dr Rafał Leśkiewicz,
wicedyrektor Biura Badań Historycznych.
Bardzo często wtedy bywałem w domu Zbigniewa Lazarowicza »Bartka«, poznałem też niezłomnych
żołnierzy podziemia – Romana Lipińskiego i Józefa Tallata. To byli ludzie o wielkich, patriotycznych
sercach. Zahartowani w boju, pełni odwagi.
Zostali skazani na śmierć, ale szczęśliwie wyroki te nie zostały
wykonane– podkreślił premier.
– Żołnierze Wyklęci to żołnierze, którzy byli wierni przysiędze złożonej narodowi, byli wierni tej przysiędze
do końca – w sytuacji beznadziejnej walczyli o wolność. Szef MON ocenił, że “ich przesłanie zostało
spełnione”. “Polska odzyskała niepodległość, że Polska jest wolna, że ich ofiara nie poszła na marne. To
dzięki właśnie ich postawie nie staliśmy się kolejną republiką radziecką, a później po latach powstała
Solidarność i Polska wybiła się na niepodległość. A więc wszystko, co zrobili, zaowocowało dzisiejszą
wolnością” – oświadczył minister obrony narodowej.
Źródło: iar/pap
Loading...