HomePolskaNowy system opłat za przejazd państwowymi autostradami. Jakie zmiany czekają kierowców?

Nowy system opłat za przejazd państwowymi autostradami. Jakie zmiany czekają kierowców?

Zmienia się system opłat za przejazd krajowymi autostradami. Prezydent Andrzej Duda podpisał
1 czerwca nowelizację
ustawy znoszącą bramki na państwowych drogach płatnych i wydłużającą okres przejściowy, kiedy równolegle miałby
działać nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i stary viaTOLL. Celem zmiany jest zwiększenie przepustowości i
ograniczenie zatorów w punktach opłat.
Przedstawiciele resortu finansów zapewniają, że rejestracja w nowym systemie e-TOOL jest krótkim i intuicyjnym procesem,
który będzie można przeprowadzić całkowicie online. Możliwa jest na stronie etoll.gov.pl oraz za pośrednictwem e-Urzędu
Skarbowego. Możliwa jest także rejestracja osobista w jednym z 200 Miejsc Obsługi Klienta, dostępnych całodobowo. Z kolei
posiadaczom kart flotowych rejestrację i kompleksową obsługę rozliczeń zapewni dostawca karty.
Okres przejściowy dla użytkowników
Podczas rejestracji potrzebne będą następujące dokumenty:
profil zaufany/eIDAS lub dowód osobisty,
dla firmy – dokument potwierdzający upoważnienie do jej reprezentowania przez osobę rejestrującą,
dokument rejestracyjny pojazdu i dokument potwierdzający klasę emisji spalin (jeżeli nie jest zawarta w dowodzie
rejestracyjnym).
Z kolei podczas rejestracji przez dostawcę kart flotowych, może on poprosić o uzupełnienie niezbędnych informacji dotyczących
rejestrowanego podmiotu lub pojazdów. Przy czym każdy użytkownik zarejestrowany przez dostawcę kart flotowych ma również
możliwość zarządzania swoim kontem online poprzez Internetowe Konto Klienta (IKK). W tym celu powinien wskazać dostawcy
kart flotowych dane osób, które mają mieć dostęp do IKK w systemie e-TOLL.
Szczegółowy wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych podczas rejestracji znaleźć można na stronie
etoll.gov.pl.
Pamiętać trzeba, że dla użytkowników zaplanowano okres przejściowy, w którym będą równolegle działać oba systemy –
viaTOLL oraz nowy e-TOLL. Data wygaszenia sytemu viaTOLL, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o drogach
publicznych to 1 lipca 2021 r., termin jednak może zostać wydłużony do 30.09.2021 r., a ostatecznie czas trwania okresu
przejściowego będzie zależny od daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.
Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta
Internetowe Konto Klienta systemu e-TOLL pozwoli na:
rejestrację online (metody uwierzytelnienia: Profil Zaufany, mObywatel, login i hasło),
zarządzanie danymi i usługami e-TOLL w jednym miejscu,
wniesienie opłaty metodami pre-pay i post-pay,
pełne zarządzani usługami online,
zgromadzenie wszystkich dokumentów finansowych w jednym miejscu,
wykorzystanie szybkich płatności online,
automatyczne powiadomienia o wymaganych płatnościach,
komunikację z Poborcą Opłaty,
ustawienie różnych poziomów uprawnień dla użytkowników, np. administrator, księgowy, kierowca,
pełne zarządzanie pojazdami zarejestrowanymi w trybie online.
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które będzie
wspierać użytkowników w procesie rejestracji w systemie oraz udzielać informacji. Infolinia działa całodobowo w języku
polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Użytkownicy mogą korzystać z pomocy konsultantów pod numerami telefonów:
800 101 101 – numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce,
+48 22 521 10 10 – numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy (opłata za
połączenie zgodna z cennikiem operatora).
Dodatkowo do dyspozycji jest adres mailowy kontakt@etoll.gov.pl. Pytania można przesyłać też formie korespondencji listownej
na adres Ministerstwa Finansów.
Dwa systemy rozliczeniowe
Nowy system przewiduje dwie metody płatności:
konto przedpłacone,
konto z odroczoną płatnością.
W ramach obu rozwiązań płatności można dokonać przez Internetowe Konto Klienta (IKK) lub aplikację mobilną e-TOLL PL
wykorzystując:
przelew bankowy,
kartę płatniczą,
kartę flotową,
płatność mobilną – BLIK, Pay-By-Link.
Konto doładować można również w Miejscu Obsługi Klienta:
kartą płatniczą,
kartą flotową,
gotówką.
Opłaty naliczane za przejazd automatycznie pomniejszają stan środków na koncie przedpłaconym użytkownika. Z kolei w
przypadku konta z odroczoną płatnością opłatę elektroniczną za przejazd uiszcza się po otrzymaniu noty obciążeniowej. Nota
obciążeniowa wystawiana jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego (po zakończeniu pełnego miesiąca) z terminem płatności
14 dni od daty jej wystawienia.
Prawo wyboru dla aut osobowych
System e-TOLL jest obowiązkowy dla pojazdów oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5
tony. W przypadku autobusów system jest obowiązkowy niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej. Będzie obowiązywał
na odcinku autostrady A2 Konin-Stryków i na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica.
Każdy użytkownik pojazdu ciężkiego oraz autobusu, będzie mógł wybrać najdogodniejszy dla siebie sposób przekazywania
danych lokalizacyjnych w celu naliczenia i wniesienia należnej opłaty drogowej. Do wyboru ma:
aplikację e-TOLL PL na urządzenia mobilne,
urządzenie pokładowe (OBU – On-Board Unit), urządzenia takie będą do nabycia w sieci Miejsc Obsługi Klienta e-TOLL lub
w sieci dystrybucji operatorów urządzeń pokładowych, którzy pozytywnie przeszli testy dopuszczające,
Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL), czyli wbudowany w pojeździe moduł GPS.
Natomiast od 1 grudnia 2021 r. wprowadzone zostaną dwie możliwości opłacania przejazdu państwowymi odcinkami autostrad
przez użytkowników pojazdów lekkich:
zakup biletu autostradowego, np. na stacji benzynowej podając numer rejestracyjny pojazdu,
na podstawie danych geolokalizacyjnych przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (e-TOLL),
analogicznie jak to ma miejsce dla pojazdów ciężkich – m.in. z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji e-TOLL PL na urządzenia
mobilne dostarczonej przez Szefa KAS.
Możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów lekkich z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL
zostanie, jako opcja, wprowadzona w momencie uruchomienia systemu e-TOLL, czyli już w czerwcu 2021 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie stawek opłat za przejazd
autostradą stawka opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 1 (motocykle) wynosi 0,05 zł, natomiast stawka
opłaty za przejazd 1 km autostrady dla pojazdów kategorii 2 (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3,5 tony) wynosi 0,10 zł.
Źródło: pap/pr24.pl/prawo.pl
Loading...