HomePolskaNowe zasady po przekroczeniu granicy. Zmiany dla pracowników transgranicznych

Nowe zasady po przekroczeniu granicy. Zmiany dla pracowników transgranicznych

Od 16 maja nie ma już obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy w sprawach zawodowych, służbowych lub w celu pobierania nauki w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oznacza to, że medycy i osoby zatrudnione w ośrodkach pomocy społecznej po przekroczeniu polskiej granicy nie muszą przechodzić już 14-dniowej, obowiązkowej kwarantanny.

 

Do tej pory kwarantannę musiał odbywać każdy, kto przekracza granicę. Było jednak kilka wyjątków np. zawodowi kierowcy, którzy podróżowali na trasach międzynarodowych. Od 16 maja nie ma już obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP między innymi w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych oraz osób uczących się. Wiceszef MSZ poinformował, że zgodnie z nowymi przepisami, istnieje również możliwość przejazdu tranzytowego przez Polskę bez odbywania obowiązkowej kwarantanny, jeżeli tranzyt odbywa się w godzinach 19.00 – 7.00.

Wprowadzane ułatwienia mają dotyczyć lekarzy, pracowników pomocy społecznej i tych, którzy są na co dzień zatrudnieni w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Takie ułatwienia mają też dotyczyć opiekunów, którzy dowożą dzieci do szkół po drugiej stronie granicy. Kwarantanny nie stosuje się też wobec np. rolników. Osoby, które przekraczają granicę kraju, aby pracować na gospodarstwie rolnym, znajdującym się na terenie innego państwa.

W momencie przekraczania granicy trzeba będzie przedstawić Straży Granicznej dokumenty: na temat adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Tylko wtedy będziemy mogli uniknąć 14-dniowej kwarantanny. Straż Graniczna będzie przekazywać te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym.

Zgodnie z rozporządzeniem, do odwołania wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) będzie do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy, każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

źródło: pap/strazgraniczna.pl

Loading...