HomeReklamaInneNauka zdalna niedobra dla psychiki dzieci

Nauka zdalna niedobra dla psychiki dzieci

Skutki długotrwałego nauczania zdalnego w szkołach czy na uczelniach są ogromne,

zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Wiele młodych ludzi już teraz potrzebuje

pomocy terapeuty czy psychologa – mówi psycholożka dr Marta Znajmiecka

z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Od poniedziałku wszyscy uczniowie w Polsce powrócili do nauki zdalnej. Do tej pory w większej części kraju uczniowie klas I-III

uczyli się w szkołach. W formule zdalnej uczą się też studenci.

Psycholożka dr Marta Znajmiecka z Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego zapytana o to, jakie są konsekwencje

wielomiesięcznego nauczania w takiej formie, zwróciła uwagę przede wszystkim na aspekt zdrowia psychicznego.

Proces nauczania obejmuje nie tylko kwestie przekazywania wiedzy i jej nabywania, ale również mieści się w nim

wychowanie i zaspokajanie potrzeb, m.in. kontaktu z drugim człowiekiem, bycia w grupie społecznej.

Teraz te potrzeby nie są zaspokajane od roku” – zauważyła.

Mówiąc o skutkach długotrwałego nauczania zdalnego, wskazała na szkody w zdrowiu psychicznym.

Myślę, że będziemy dotykać tych problemów coraz więcej. Wiele dzieci już teraz potrzebuje pomocy

psychologa lub terapeuty” – zaznaczyła.

Nasilają się różne lęki. Spotykamy się z takimi sytuacjami, że wieku młodych ludzi boi się wyjść z domu na ulicę.

Gdy spotykają się w realu, to nie bardzo wiedzą, jak ze sobą być i o czym rozmawiać” – wyjaśniła.

Według ekspertki wiele konsekwencji związanych ze zdrowiem psychicznym dopiero się ujawni. „Będzie szereg

negatywnych skutków tej izolacji” – podkreśliła.

Wskazała też na obniżoną efektywność nauczania. „Ona drastycznie spadnie, ci ludzie będą mieli deficyty, które

gdzieś będą musieli nadrobić, na przykład w postaci korepetycji. To będzie z czasem wychodziło” – podkreśliła.

Jednak najgorszą konsekwencję lockdownu – według psycholożki – będą skutki społeczne dla rozwoju młodych ludzi,

które są nie do nadrobienia: nabywanie kompetencji społecznych, doświadczenia w byciu z drugą osobą,

komunikacji, rozwiązywania konfliktów.

Jeśli tylko będzie to możliwe, należy rozważyć powrót do nauczania hybrydowego” – rekomenduje ekspertka.

Dr Znajmiecka dodała, że do młodych ludzi w procesie uczenia obecnie kierowany jest jednostronny przekaz.

Nie mają możliwości współdziałania w zespole albo te możliwości są mocno ograniczone” – powiedziała.

W jej ocenie oznacza to, że nauka odbywa się „bardzo wąskim kanałem”.

Nauczyciel przekazuje, uczeń zwykle indywidualne pracuje, coś też robi się w zespołach, ale to nie jest rodzaj

interakcji jak w realu. Sfera społeczna jest w dużej mierze niezaspokojona” – zaznaczyła.

W ocenie dr Znajmieckiej nauczanie zdalne wymaga wielu kompetencji zarówno od prowadzącego, jak i od uczniów:

umiejętności skupienia, samomotywacji, koncentracji.

A przecież rozpraszaczy jest bardzo dużo. Obserwuję, jak młodzież się uczy. Często włączona jest muzyka w tle,

telefon leży obok, obok jakaś gra. Efektywność procesu nauczania w sposób zdalny jest, z moich obserwacji,

dużo mniejsza” – zaznaczyła.

Według niej konieczne jest stosowanie innych metod nauczania. „U mnie się sprawdzają na przykład krótkie

prace oddawane w czasie zajęć, włączone kamerki, mimo że uczniowie czy studenci robią to niechętnie.

Dzięki temu lepsza jest interakcja w czasie zajęć” – podkreśliła.

PAP/ as/

Loading...