HomeInneMuzeum Auschwitz chce wyremontować zabytkowe rowy i przepusty

Muzeum Auschwitz chce wyremontować zabytkowe rowy i przepusty

Zabytkowe rowy i przepusty w najstarszej części byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau, tzw. odcinku BI,

chce wyremontować Muzeum Auschwitz. Placówka ogłosiła przetarg, który ma wyłonić wykonawcę.

Termin składania ofert upływa 14 stycznia.

To kolejne podejście do wyłonienia wykonawcy. Poprzedni przetarg został unieważniony w grudniu ub.r., gdyż oferty były zbyt drogie.

Muzeum ogłosiło w biuletynie informacji publicznej, że skłonne było przeznaczyć na ten cel 2,62 mln zł. Propozycja konsorcjum pięciu firm z okolic

Oświęcimia opiewała na 2,88 mln zł, a firmy z Chełma Śląskiego na 5,19 mln zł.

Rowy i przepusty umożliwiają grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych z terenu Miejsca Pamięci do potoku Pławianka.

Muzeum podało w dokumentacji przetargowej, że zamówienie obejmuje przede wszystkim konserwację i remont wybranych

odcinków rowów o łącznej długości ok. 2,5 km oraz 18 przepustów, z których jeden został przeznaczony do likwidacji.

Chodzi m.in. o renowację rur przepustowych, profilację rowów i przywrócenie im ciągłości w miejscach zasypanych, a także umocnienie skarp.

Pracom towarzyszyć mają badania archeologiczne.

Wykonawca będzie miał na wykonanie zadania 16 miesięcy.

 

Kolejny etap prac

 

To drugi etap prac związanych z rowami i przepustami na odcinku BI. Wcześniej konserwatorzy zajmowali się rowami na długości ponad 1,2 km oraz 27 przepustami.

Odcinek BI obozu Birkenau powstawał od zimy 1941 r. i w ciągu 1942 r. Była to pierwsza z czterech planowanych częśc

i obozu Birkenau. Objęła ok. 25 ha. W sumie powstały tam 62 baraki mieszkalne, dziesięć mieszczących umywalnie i ustępy,

a także dwie kuchnie, dwie łaźnie i tyle samo magazynów.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później.

Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili

co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Miejsce Pamięci w 1979 r.

zostało wpisane, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

PAP/dad

Loading...