HomeInneMężczyźni więcej rozmawiają z dziećmi o finansach i częściej wypłacają kieszonkowe

Mężczyźni więcej rozmawiają z dziećmi o finansach i częściej wypłacają kieszonkowe

63 proc. Polaków rozmawia o pieniądzach ze swoimi dziećmi – choćby sporadycznie, a 58,5 proc. uczy dziecko
zarządzania pieniędzmi, dając mu kieszonkowe. Zazwyczaj są to sumy nieprzekraczające 100 zł miesięcznie.
Według deklaracji ankietowanych temat pieniędzy w rozmowach z dziećmi częściej poruszają
mężczyźni (78,8 proc. w porównaniu do 49,5 proc. kobiet). O finansach ze swoimi dziećmi częściej
rozmawiają też młodsi ankietowani w wieku 30-39 lat (77,5 proc.) – wynika z badania Santander
Consumer Bank.
Rozmowy nie zależą od zarobków
W przypadku starszych badanych rozmowy o pieniądzach pojawiają się zdecydowanie rzadziej. W
pokoleniu 40-latków ten temat porusza zaledwie połowa (51,9 proc.). Badanie banku wykazało też, że
w gronie osób dyskutujących o finansach w swoich domach z mniejszą lub większą regularnością,
najwięcej jest tych z wykształceniem średnim (91,1 proc.) i mieszkających w metropoliach powyżej
250 tys. mieszkańców jak Warszawa, Kraków czy Wrocław (81,3 proc.). Nie widać natomiast korelacji
między zarobkami badanego a tendencją do podejmowania tematów związanych z pieniędzmi.
Aż 58 proc. Polaków przekazuje dzieciom w wieku 4-16 lat, regularne bądź spontaniczne,
kieszonkowe. W tej grupie ponownie dominują mężczyźni (81,2 proc. w zestawieniu z 19,6 proc.
kobiet). Drobne pieniądze na własne wydatki częściej dostają też dzieci rodziców ze średnim lub
wyższym wykształceniem (kolejno 69,8 proc. i 63,5 proc.) i zarabiających od 3 tys. zł netto w górę.
Kieszonkowe do 100 zł
Zapytani o to, jakie sumy przeznaczają na kieszonkowe dla swoich dzieci, ankietowani w większości
odpowiadali, że między 50 a 100 zł miesięcznie (41,4 proc.). Dotyczy to przede wszystkim Polaków
zarabiających od 4 tys. do 5 tys. zł na rękę (66,8 proc.).
Co trzeci daje swoim pociechom do 50 zł (35,6 proc.), a co piąty między 100 a 300 zł na miesiąc.
Bardzo wysokie kwoty, powyżej 300 zł na personalne wydatki dzieci daje znikoma część ok. 4 proc.
Polaków. W tym gronie są wyłącznie osoby o pensji przekraczającej 5 tys. zł (20 proc.).
Badanie przeprowadzono na rzecz raportu “Czy pandemia zmieniła podejście Polaków do
świadomości finansowej?”, powstałego w ramach kampanii edukacyjnej #JasnoOFinansach.
Źródło: Santander Consumer Bank, PR24.pl, PAP
AS

Loading...