HomeBiznesKrajowy Plan Odbudowy zapewni Polsce miliardy unijnych pieniędzy. Jak zostaną podzielone

Krajowy Plan Odbudowy zapewni Polsce miliardy unijnych pieniędzy. Jak zostaną podzielone

52 mln euro przeznaczono na zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i
odporności kryzysowej rynku pracy, w tym na inwestycje wspierające reformę instytucji rynku
pracy
Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad
dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ ma pochłonąć 381 mln euro. Przewiduje się wdrożenie
ram prawnych dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym kosztem 45 mln euro programy wsparcia
inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności. Na inwestycje związane z
doposażeniem pracowników i przedsiębiorstw umożliwiające pracę zdalną przeznaczono 44 mln
euro. W części pożyczkowej przewiduje się 95 mln euro na wzmacnianie potencjału instytucji
kultury do współpracy z sektorem nauki i przedsiębiorstwami.
Z kolei 150 mln euro ma być dostępne na zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych na
potrzeby gospodarki i państwa, w tym rozbudowę krajowego systemu serwisów
monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury
wykorzystujących dane satelitarne.
7,5 mld euro na zieloną i inteligentną mobilność
W ramach KPO na komponent “Zielona, inteligentna mobilność” planuje się wydać ponad 6,8
mld euro z dotacji i 700 mln euro z pożyczek. Pieniądze z tej części mają pójść m.in. na zakup
zeroemisyjnych autobusów i tramwajów.
W KPO podkreśla się, że sektor transportowy generuje ok. 25 proc. wszystkich emisji w UE, z
czego transport drogowy – 75 proc. całkowitej emisji w transporcie. W Polsce ten odsetek
wynosi aż 93 proc. Dokument przewiduje m.in. skierowanie 1 mld 114 mln euro na
dokapitalizowanie funduszu, który będzie wspierał kapitałowo lub dłużnie inwestycje firm
związane z rozwojem rozwiązań nisko i zeroemisyjnych w zakresie zrównoważonej mobilności i
energii.
Ponad 1,1 mld euro zostanie przeznaczonych na zakup ok. 1600 autobusów napędzanych prądem
i wodorem. Blisko 2,4 mld euro w tym 100 mln euro w zakresie zadań wdrażanych przez CPK,
będzie skierowana na modernizację ok. 478 km linii kolejowych o znaczeniu krajowym i
regionalnym. Dodatkowo 965 mln euro ma być przeznaczone na zakup nowego taboru. 482,5
mln euro ma pójść na dofinansowanie zakupu 38 składów PUSH-PULL, a 482,5 mln euro na
tabor regionalny. W części kolejowych inwestycji 175 mln euro ma trafić na rozwój transportu
intermodalnego, m.in. na przebudowę i rozbudowę terminali.
Przewiduje się również przekazanie 700 mln euro na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach
m.in. poprzez budowę obwodnic, przebudowę skrzyżowań, przejazdów drogowo-kolejowych.
W części pożyczkowej przewiduje się przekazanie 200 mln euro w ramach konkursów dla
samorządów na zakup tramwajów, a także 500 mln euro – w formie konkursów – na zakup
zeroemisyjnych pociągów do przewozów regionalnych.
Źródło: pap/ pr24.pl
Loading...