HomeEuropaKonkurs „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

Konkurs „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

W ramach akcji “Polska w Twoim domu” / “Poland at your home” chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli najmłodszej Polonii do wzięcia udziału w konkursie dla uczestników w wieku 7-17 lata pod hasłem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wykonania prac na temat spotkania z Polską w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w kategoriach: edukacja, kultura oraz historia. Prace powinny prezentować wrażenia ze spotkań z polskością, na bazie udostępnionej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oferty edukacyjno-kulturalnej.

Tematyka konkursu

„Moje najciekawsze spotkanie z Polską online” – konkurs ma na celu zachęcenie dzieci i młodzież do podzielenie się doświadczeniami dot. Polski oraz polskiej kultury, historii i dziedzictwa. Z bogactwem polskiej kultury można zapoznać również nie wychodząc z domu, dzięki dostępnym online bazom cyfrowym z polskimi filmami, spektaklami czy muzyką, wirtualnym dostępem do muzeów historycznych, sztuki i kultury, można doświadczać Polski, pozostając daleko od niej.

Kategorie wiekowe

1. od ukończenia 7 roku życia do ukończenia 13 roku życia

2. od ukończenia 13 roku życia do ukończenia 18 lat

Kategorie tematyczne

1. Kultura

2. Edukacja

3. Historia

Etapy konkursu

Etap I – termin nadsyłania prac do placówki zagranicznej nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2020 r.; placówki zagraniczne wstępnie weryfikują prace pod kątem formalnym, następnie wyłaniają najlepsze prace w trzech kategoriach tematycznych w każdej z kategorii wiekowych (razem sześć zwycięskich prac)

Etap II – nie później niż do dnia 15 lipca 2020 r. każda z biorących udział w projekcie placówek zagranicznych przekazuje wybrane przez siebie prace do DWPG MSZ w formie elektronicznej. MSZ powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”), która wyłania laureatów: I, II i III miejsca oraz jednego wyróżnienia w każdej z trzech kategorii tematycznych z podziałem na kategorie wiekowe.

Szczegóły oraz regulamin konkursu

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkanie-z-polska-online

Prace na konkurs należy przesyłać na adres:

kolonia.polonia@msz.gov.pl

Pytania dot. konkursu

kolonia.polonia@msz.gov.pl

tel. (0221) 93 730 220 lub (0221) 93 730 218

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Na potencjalnych zwycięzców w kolońskim okręgu konsularnym wyłonionych przez komisję konkursową w MSZ czekają atrakcyjne nagrody.

źródło: gov.pl

Loading...