HomeReligiakomunikat Konferencji Episkopatu Belgii dot. odwołania wszystkich liturgii w belgijskich kościołach do 19 kwietnia br.

komunikat Konferencji Episkopatu Belgii dot. odwołania wszystkich liturgii w belgijskich kościołach do 19 kwietnia br.

Drodzy Rodacy
Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii.

W związku z poszerzającą się pandemią koronawirusa, Konferencja Episkopatu Belgii wydała
w dniu 23 marca br. kolejny komunikat, którego treść zamieszam poniżej.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż decyzje podjęte przez biskupów Belgii obowiązują także
wszystkie nasze polonijne wspólnoty na terenie całej Belgii. Wszystkie celebracje publicznych uroczystości
religijnych zostają zawieszone do 19 kwietnia włącznie. Mając na uwadze zdrowie i życie ludzi, proszę
o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących liturgii Wielkiego Tygodnia oraz Świąt
Wielkanocnych.

W naszej polskiej tradycji w Wielką Sobotę błogosławimy pokarmy na stół wielkanocny. W tym
roku proszę, aby ten obrzęd został dokonany w naszym rodzinnym domu w niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego podczas tradycyjnego śniadania wielkanocnego. Jeśli to możliwe modlitwę niech poprowadzi
ojciec rodziny. Tekst modlitwy będzie zamieszczony na stornie www.bruksela.oblaci.pl
W związku z zapytaniami o uczestnictwo w pierwsze piątki miesiąca pragnę poinformować,
iż ciągłość nie zostaje przerwana. Tak jak zachęca nas papież Franciszek, jeśli wyrażamy takie pragnienie
możemy dokonać doskonałego aktu żalu za wszystkie popełnione grzechy i przyjąć Komunię duchową.
Jak każdego roku w naszych polonijnych wspólnotach w Belgii wspieramy ubogich składając naszą
wielkopostną jałmużnę. W tym roku możemy uczynić to wpłacając datki na konto bankowe z dopiskiem
„Fundusz Miłosierdzia” BE19 4279 1440 5112.
Pozostałe informacje odnośnie celebracji Wielkiego Tygodnia, pierwszej Komunii Świętej,
bierzmowania, małżeństwa i naszych miejsc modlitwy znajdują się w poniższym komunikacie Konferencji
Episkopatu Belgii.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli cieszyć
się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.
W łączności z całym Kościołem w Belgii, którego jesteśmy częścią, pamiętajmy w naszych
modlitwach o biskupach, którzy wyrażają troskę o powierzony im lud Boży. Proszę także o modlitwę
w intencji wszystkich naszych polonijnych duszpasterzy i za wszystkich Rodaków przebywających na
obczyźnie zawierzając się Królowej Polski.

 

Wielki Tydzień: wszystkie publiczne uroczystości religijne są odwołane
Dyrektywy Biskupów Belgii
Rozprzestrzenianie się koronawirusa zmusza wszystkie władze publiczne i instytucje w naszym kraju do
zachowania szczególnej ostrożności. Kościół także chce powstrzymać rozprzestrzenianie się tego wirusa.
Dlatego biskupi Belgii postanowili przedłużyć zawieszenie wszystkich publicznych uroczystości religijnych
do 19 kwietnia włącznie. Zostaną one wznowione, gdy zatwierdzą je zarówno władze cywilne, jak i
duchowne. Biskupi podejmują te środki zgodnie z możliwymi dostosowaniami do obchodów Wielkanocy,
zaproponowanymi przez papieża Franciszka i podanymi jako przykład.
Wszystkie nabożeństwa liturgiczne na Wielki Tydzień (5-12 kwietnia 2020 r.) są zawieszone. Każdy biskup
może ustanowić wyjątek dla kilku miejsc, tak aby wierni mogli słuchać tych nabożeństw w radiu, telewizji
lub na żywo na pośrednictwem internetu. W kościele mogą znajdować się tylko osoby niezbędne do
zarejestrowania tychże uroczystości zachowując jednocześnie bezpieczną odległość.
To zawieszenie dotyczy wszystkich kościołów i kaplic, w których kult jest sprawowany publicznie, w tym
kaplic lub miejsc modlitwy w klasztorach, instytucjach katolickich lub miejscach pielgrzymek. Dotyczy to
także wspólnot niekatolickich, które korzystają z kościołów katolickich lub kaplic. Wspólnoty
kontemplacyjne lub zakonne będą odprawiać liturgię godzin Wielkiego Tygodnia w zamkniętym kręgu, bez
zapraszanych gości.
Informacje na temat ceremonii liturgicznych transmitowanych w radiu, telewizji lub na żywo w internecie
podczas Wielkiego Tygodnia będą dostępne na stronach internetowych www.catho-bruxelles.be lub
www.kerknet.be , a także na stronach poszczególnych diecezji.

1. Niedziela Palmowa
Chociaż nie ma uroczystości publicznych, niektóre ceremonie z udziałem tylko kilku osób zaplanowano na
audycje radiowe, telewizyjne lub transmisje na żywo. Odbędą się one w zamkniętym kręgu osób i w
wyznaczonej bezpiecznej odległości. Nie odbędzie się obrzęd błogosławione palm ani wewnątrz, ani na
zewnątrz kościoła. Istnieją dwa powody. Powód liturgiczny: gałęzie palm są częścią liturgii Niedzieli
Palmowej. Powód zapobiegawczy: unikamy gromadzenia się.

2. Msza Krzyżma
Błogosławieństwo świętych olejów i konsekracja krzyżma (do chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i
namaszczenia chorych) będzie się odbywać w zamkniętym kręgu, a przewodniczy im biskup i nieliczni
kapłani. Każdy biskup ma także możliwość przełożenia celebracji Mszy krzyżma do czasu kiedy zostaną
wznowione publiczne celebracje liturgiczne. Oleje Święte będą rozdawane po pandemii zgodnie z
wytycznymi każdej diecezji.

3. Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilia Wielkanocna i Wielkanoc

Liturgia Wielkiego Tygodnia może odbywać się tylko w obecności kilku osób, które przyczynią się do
przekazu tych ceremonii w radiu, telewizji lub na żywo w internecie. Odbędą się one w zamkniętym kręgu
wiernych, z zachowaniem p bezpiecznej odległości.
Ze względu na obecną sytuację sakrament pojednania podczas spowiedzi indywidualnej nie może być
udzielony. Biskupi Belgii upoważniają wiernych do przełożenia spowiedzi wielkanocnej na później. Lub, jak
niedawno stwierdził papież Franciszek w związku z wyjątkowymi okolicznościami tego roku: „Tak,
przebaczenie od Boga jest możliwe bez kapłana. Jeśli nie znajdziesz kapłana, który mógłby cię
wyspowiadać, rozmawiaj z Bogiem, on jest twoim Ojcem i powiedz Mu prawdę: „Panie, popełniłem zło w
tym i w tym…. Proś z całego serca o przebaczenie i w akcie skruchy obiecajcie Mu: „Wyspowiadam się
później, ale wybacz mi teraz”. I natychmiast powrócisz do życia w łasce Boga.
Jak zatem świętować w tym roku Wielkanoc bez spowiedzi i Komunii Świętej? Robiąc to, co możliwe:
modlić się w domu, samotnie lub z rodziną; czytać i rozważać modlitwy oraz teksty przewidziane na Wielki
Tydzień; uczestnicząc w liturgiczne poprzez transmisje w radiu, telewizji lub na żywo w internecie.

4. Chrzest dorosłych
W tym roku chrzty dorosłych nie mogą odbywać się w Wigilię Paschalną oraz w dzień Wielkanocy. Biskupi
są zjednoczeni ze wszystkimi, którzy od dawna przygotowywali się do chrztu na Wielkanoc. Rozumiemy
rozczarowanie jednak prosimy o cierpliwość. W najbliższym czasie zostaną podane daty chrztu w
dogodnym terminie.

5. Chrzest i sakrament małżeństwa
Wszystkie chrzty i sakrament małżeństwa zostają przełożone, do czasu kiedy znów będzie to możliwe.
Biskupi podejmują tę trudną decyzję, jednocześnie dzieląc rozczarowanie wszystkich, którzy starannie się
przygotowali oczekując na małżeństwo lub chrzest dziecka.

6. Bierzmowania i pierwsza Komunia Święta
Niestety uroczystości bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej, zaplanowane do 19 kwietnia, nie mogą
się odbyć. Jeśli chodzi o potwierdzenie tych uroczystości po 19 kwietnia, to jest jeszcze za wcześnie, aby
podejmować ostateczne decyzje. Biskupi poinformują o tym, jeśli będzie to już możliwe, i jak tylko
pozwolą na to rozporządzenia rządowe.

7. Otwarcie kościołów
Jeśli gmina nie postanowi inaczej, kościoły pozostają otwarte na indywidualną modlitwę i medytację, jeśli
to jest możliwe. Kościół jako przestrzeń publiczna podlega także zarządzeniom państwowym, z
uwzględnieniem bezpiecznej odległości.

8. Pomoc wielkopostna
Każdego roku w Belgii organizowane są dwie akcje wielkopostne organizacji związanych z Kościołem.
Biskupi wzywają wiernych do solidarności z potrzebującymi. Ofiary można przekazywać przelewem
bankowym za pośrednictwem konta BE68 0000 0000 3434 lub BE12 0000 0000 9292.

9. Dzwony podziękowań i nadziei
Biskupi popierają wszelkie oznaki wdzięczności i szacunku ludności wobec tych, którzy poświęcają się w
walce z koronawirusem: lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, policji i służb ratunkowych, decydentów
politycznych i ich administracji . Parafie, które sobie tego życzą, mogą oczywiście dołączyć do tych, którzy
oklaskują w nocy (20h00) osoby zaangażowane w walkę z koronawirusem. Mogą na przykład postawić
świecę przed oknem lub zadzwonić dzwonami kościelnymi.

10. Media
Diecezje utrzymują kontakt ze wszystkimi wierzącymi w jak największym stopniu, zarówno na szczeblu
ogólnokrajowym, jak i diecezjalnym, za pośrednictwem wiadomości wideo lub transmisji na żywo.
Przydatne linki i opisy znajdują się na stronach diecezjalnych Cathobel lub Kerknet www.cathobruxelles.
be lub www.kerknet.be

RTBF i VRT starają się transmitować celebracje eucharystyczne w niedzielę w radiu i telewizji. RCF, KTO,
France 2, Radio Maria i NPO Nederland także transmitują uroczystości religijne.
Biskupi Belgii
23 marca 2020 r.

Źródło: Ambasada RP w Brukseli

Loading...