HomeInneKE grozi Polsce sankcjami finansowymi

KE grozi Polsce sankcjami finansowymi

Komisja Europejska zdecydowała się
upoważnić komisarza UE ds.
sprawiedliwości Didiera Reyndersa
do podjęcia kroków, mających skłonić
Polskę do wykonania decyzji i wyroku
TSUE dotyczących Izby Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego z połowy lipca –
poinformowała we wtorek
wiceszefowa KE Viera Jourova,
grożąc Polsce sankcjami finansowymi.

Komisja Europejska zdecydowała się dziś
(we wtorek) upoważnić komisarza Reyndersa
do użycia środków, mających skłonić Rzeczpospolitą
Polską do zastosowania się do decyzji i wyroku
Trybunału Sprawiedliwości UE. Wysłaliśmy
w tej sprawie list (do Polski)
 – oświadczyła Jourova.

Poprosiliśmy Polskę o potwierdzenie,
że w pełni zastosuje się do decyzji
z 14 lipca w sprawie Izby Dyscyplinarnej.
Polska powinna nas poinformować na temat przewidzianych środków w tej
sprawie do 16 sierpnia. (…).
W przypadku niespełnienia tej prośby
Komisja zwróci się do TSUE o
nałożenie kary na Polskę – ostrzegła
wiceszefowa KE.

Podobnie, jeśli Polska nie potwierdzi,
że podejmie wszelkie konieczne kroki
potrzebne do pełnego wykonania wyroku
z 15 lipca dotyczącego Izby Dyscyplinarnej
SN, Komisja rozpocznie procedurę naruszeniową.
Oznacza to, że również w tym przypadku
poprosimy o zastosowanie sankcji finansowych,
jeśli Polska nie naprawi sytuacji do 16
sierpnia
– dodała Jourova.

14 lipca Polska została zobowiązana
do „natychmiastowego zawieszenia” stosowania
przepisów krajowych odnoszących się do
uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Decyzję o zastosowaniu środków tymczasowych
podjęła wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości
UE Rosario Silva de Lapuerta.

Tego samego dnia polski Trybunał Konstytucyjny
orzekł, że przepis traktatu unijnego, na
podstawie którego Trybunał Sprawiedliwości
UE zobowiązuje państwa członkowskie do
stosowania środków tymczasowych w sprawie
sądownictwa, jest niezgodny z Konstytucją RP.
W uzasadnieniu wyroku TK wskazano,
że UE nie może zastępować państw członkowskich
w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju
sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Następnego dnia – 15 lipca – TSUE wydał wyrok
w innej, ale pokrewnej sprawie, orzekając,
że system odpowiedzialności dyscyplinarnej
sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem
Unii oraz że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom
wynikającym z prawa UE.

PAP/RO

Loading...