HomeInneJedziesz na wakacje za granicę? Sprawdź, jakie obostrzenia obowiązują w turystycznie krajach UE

Jedziesz na wakacje za granicę? Sprawdź, jakie obostrzenia obowiązują w turystycznie krajach UE

Ruch turystyczny powoli wraca do normy. Wciąż jednak podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się
z możliwymi trudnościami, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie
lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.
Każdy kraj ustanawia własne warunki wjazdu na jego teren. Obostrzenia dość często się zmieniają, dlatego przed
samym wyjazdem warto je zweryfikować.
Szczegółowe informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i warunków wjazdu do poszczególnych państw
znaleźć można m.in. na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy w serwisach Unii Europejskiej.
Również LOT umożliwia sprawdzenie na swoich stronach obecnie obowiązujących wymagań.
Poniżej publikujemy obecnie obowiązujące przepisy w krajach europejskich, najczęściej odwiedzanych w
wakacje przez Polaków.
Bułgaria
Obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium Bułgarii na następujących warunkach:
po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu cyfrowego UE Covid, lub analogicznego dokumentu
zawierającego te same dane co certyfikat cyfrowy UE;
w przypadku braku ważnego unijnego certyfikatu cyfrowego UE Covid lub analogicznego dokumentu
zawierającego te same dane, co certyfikat cyfrowy UE, dana osoba zostaje poddana kwarantannie przez 10
dni w domu lub innym miejscu zakwaterowania; kwarantanna może zostać odwołana po przedstawieniu
drogą elektroniczną dokumentu o negatywnym wyniku badania przeprowadzonego w ciągu 24 godzin od
wjazdu na terytorium Bułgarii;
na podstawie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin
przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19
przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu.
Bez konieczności przedstawiania dokumentów dotyczących Covid-19 do Bułgarii mogą wjeżdżać osoby
przejeżdżające tranzytem oraz dzieci do 12 roku życia.
Chorwacja
Zgodnie z rozporządzeniem warunkiem wjazdu jest posiadanie certyfikatu COVID. Osoby, które nie posiadają
certyfikatu COVID będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą jeden z poniższych dokumentów:
nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki
test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania);
nie starsze niż 210 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE – pod
warunkiem, że od przyjęcia tej dawki upłynęło 14 dni;
zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty
zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 210 dni;
potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V)
upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca;
zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że przebyły COVID-19 zawierające daty przechodzenia choroby lub
pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 180 dni, ale nie później niż
11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy.
Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do 12 lat.
Osoby, które nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium
Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane na dziesięciodniową kwarantannę, która może zostać
skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.
Cypr
Władze cypryjskie wprowadziły cztery kategorie państw (GREEN, ORANGE, RED i GREY), z których można
podróżować na Cypr. Od 17 czerwca 2021 Polska znajduje się w kategorii GREEN: przy przylocie na Cypr z
państw zaliczonych do tej kategorii nie ma obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu na obecność
koronawirusa ani odbywania kwarantanny.
Niezależnie od kategorii kraju przylotu, na lotniskach w Larnace i Pafos są przeprowadzone bezpłatne testy na
losowo wybranych grupach pasażerów.
Grecja
Osoby przyjeżdżające do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa typu:
PCR (wykonanego nie wcześniej niż 72 h przed przyjazdem);
testu antygenowego (wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przyjazdem).
Test jest obowiązkowy dla wszystkich (w tym dzieci które ukończyły 12 lat), niezależnie od sytuacji
epidemiologicznej panującej w kraju wyjazdu.
Od osób, które ukończyły szczepienie (tj. minęło 14 pełnych dni od podania ostatniej dawki szczepienia, w
zależności od liczby wymaganych dawek) i są w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie świadectwo
szczepienia wydane przez uprawniony organ publiczny, nie wymaga się zaświadczenia o negatywnym wyniku
testu PCR.
Osoby, które przeszły zakażenie COVID-19 mają możliwość by wjechać na teren Grecji bez konieczności
okazywania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego na 72 h przed przylotem przez okazanie
zaświadczenia o przejściu Covid-19 uprawniającego do wjazdu po 30 dniach od wykazanej w nim daty
pierwszego pozytywnego wyniku testu i zachowujące ważność do 180 dni o tej daty.
Każda osoba, która przyjeżdża do Grecji, niezależnie od posiadanego testu/zaświadczenia może zostać poddana
losowej kontroli stanu zdrowia.
Hiszpania
Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia
formularza sanitarnego. Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu
lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.
Wszyscy pasażerowie są zobowiązani także do poddania się kontroli zdrowotnej, która może obejmować
mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia.
W przypadku stwierdzenia gorączki lub podejrzeń o wykazywanie objawów COVID-19, pasażer zostanie
poddany kolejnej kontroli. Jeśli podejrzenia okażą się uzasadnione zostanie uruchomiony alert sanitarny, a
pasażer zostanie skierowany do odpowiedniego centrum medycznego.
Od 7 czerwca 2021 roku, podróżujący do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka, zobowiązani
będą do przedstawienia wraz z wypełnionym formularzem sanitarnym jednego z poniższych dokumentów:
zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie pełnej szczepionki przeciwko COVID-19;
zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2;
zaświadczenia o przebyciu COVID-19.
źródło: PR24.pl, gov.pl,
A S
Loading...