HomeEuropaJaka przyszłość Europy – szefowie unijnych instytucji zapraszają do debat

Jaka przyszłość Europy – szefowie unijnych instytucji zapraszają do debat

Przyznanie obywatelom UE większej roli w kształtowaniu polityki unijnej, zwiększenie odporności Unii na kryzysy,
zarówno gospodarcze, jak i zdrowotne – to cele serii debat i dyskusji w ramach Konferencji o Przyszłości Europy.
Wspólną deklarację w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy podpisali w środę przewodniczący PE David Sassoli,
premier Portugalii Antonio Costa i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

 Przyznanie obywatelom UE większej roli w kształtowaniu polityki unijnej, zwiększenie odporności Unii na kryzysy,

zarówno gospodarcze, jak i zdrowotne – to cele serii debat i dyskusji w ramach Konferencji o Przyszłości Europy. Wspólną

deklarację w sprawie Konferencji o Przyszłości Europy podpisali w środę przewodniczący PE David Sassoli, premier

Portugalii Antonio Costa i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

We wspólnej deklaracji określono zakres, strukturę, cele i zasady Konferencji. Przygotowuje ona wydarzenia kierowan

e przez obywateli, które mają być organizowane wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi stronami

na wszystkich szczeblach, parlamentami krajowymi i regionalnymi, Komitetem Regionów, Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

partnerami społecznymi i środowiskiem akademickim. Ich udział w tym procesie ma mieć zasadnicze znaczenie

dla zapewnienia jak najszerszego zasięgu i zaangażowania – zapewniono w komunikacie PE.

Podczas konferencji wykorzystane zostaną różne fora, w tym format cyfrowy, a w miarę możliwości również format fizyczny

, z poszanowaniem zasad związanych z COVID-19. Interaktywna wielojęzyczna platforma cyfrowa umożliwi

obywatelom i zainteresowanym stronom zgłaszanie pomysłów online oraz pomoże im uczestniczyć w wydarzeniach lub je organizować.

Platforma i wszystkie wydarzenia organizowane pod auspicjami konferencji mają opierać się na zasadach inkluzywności,

otwartości i przejrzystości, z poszanowaniem prywatności i unijnych przepisów o ochronie danych. Europejskie panele

obywatelskie organizowane na szczeblu europejskim mają być transmitowane, a wszystkie zgłoszenia online powinny

być podawane do wiadomości publicznej.

Według przewodniczącego PE w ten sposób rozpoczyna się nowa era dla Unii Europejskiej i dla wszystkich obywateli Europy.

“Konferencja w sprawie przyszłości Europy będzie niepowtarzalną okazją dla wszystkich obywateli Unii i naszego

społeczeństwa obywatelskiego do kształtowania przyszłości Europy; będzie wspólnym projektem na rzecz funkcjonującej

demokracji europejskiej. Apelujemy, aby każdy zabrał głos, by przyczynić się do budowy przyszłości Europy,

do budowy +Twojej Europy+” – podkreślił Sassoli.

Przewodnicząca KE zaprosiła wszystkich Europejczyków do zabrania głosu, “aby powiedzieć, w jakiej Europie chcą żyć,

jaką Europę chcą kształtować i łączyć siły, aby pomóc nam w jej budowaniu”. Według niej oczekiwania obywateli są

jasne – chcą zabrać głos na temat przyszłości Europy w sprawach, które mają wpływ na ich życie. “Nasza obietnica jest

równie jasna – wysłuchamy ich, a następnie będziemy działać” – dodała von der Leyen.

Konferencja podlega trzem instytucjom – reprezentowanym przez ich przewodniczących – odgrywającym wiodącą rolę

w tym przedsięwzięciu i pełniącym funkcję wspólnego przewodnictwa. Wkrótce powołany zostanie zarząd, reprezentujący

w równym stopniu trzy instytucje, a parlamenty narodowe będą miały status obserwatora. Zarząd będzie nadzorować

prace konferencji i przygotowywać posiedzenia plenarne konferencji, w tym wkład obywateli i działania następcze.

 

Źródło informacji: EuroPAP News

Loading...