HomeBiznesImponujący zysk Pekao!

Imponujący zysk Pekao!

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w drugim kwartale 2021 r.

wyniósł 604,8 mln zł – podał bank w raporcie. To 68-proc.
wzrost w stosunku do II kwartału 2020 r., kiedy
zysk ten wyniósł 359,2 mln zł.

W II kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 1,339 mld zł.

W ujęciu rocznym wynik ten spadł o 2 proc., a w ujęciu kwartalnym – wzrósł o 0,4 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 672,8 mln zł. Wynik wzrósł 19 proc. rok
do roku i o 9 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Odpisy w okresie drugiego kwartału 2021 r. wyniosły 191,9 mln zł.
W ujęciu rocznym odpisy te spadły od 60 proc., w ujęciu kwartalnym wzrosły o 9 proc.

Jak podał również Pekao, ogólne koszty administracyjne razem z amortyzacją
i bez uwzględnienia podatku bankowego wyniosły 968,2 mln zł. W stosunku
do analogicznego okresu rok temu koszty wzrosły 11 proc., w stosunku do
poprzedniego kwartału spadły o 22 proc.

PAP/ as/

Loading...