HomeReportażZwiastunyIII Światowe Forum Mediów Polonijnych

III Światowe Forum Mediów Polonijnych

III Światowe Forum Mediów Polonijnych
KOMUNIKAT
Drodzy redaktorzy mediów polonijnych,
Przez sześć ostatnich lat wypracowaliśmy model spotkań szkoleniowych dla
dziennikarzy polonijnych, który po czterech latach Forów Europejskich
przekształcony został w Fora Światowe.
Mając na uwadze wnioski uczestników poprzednich Forów, podjęliśmy prace
przygotowawcze w celu zapewnienia właściwych środków technicznych i programowych
do realizacji tegorocznego Forum.
W roku globalnej pandemii koronawirusa sytuacja zmusza nas do wprowadzenia
specyficznych rozwiązań, dlatego III Światowe Forum Mediów Polonijnych
planowane jest jako webinarium w technologii e-learningu.
W miarę postępujących prac przygotowawczych będziemy Was informować na
bieżąco.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Organizatorzy

Loading...