HomeBiznesGUS o inflacji. Większa w porównaniu do ubiegłego roku

GUS o inflacji. Większa w porównaniu do ubiegłego roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 4,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny
wzrosły o 0,3 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.
Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w maju miały rosnąć wzrosły o 4,8
proc. (rok do roku), a w porównaniu do kwietnia wzrosły o 0,3 proc. W kwietniu wskaźnik CPI (tzw. Indeks Cen
Konsumpcyjnych) wyniósł odpowiednio: 4,3 proc. rdr i 0,8 proc. mdm.
Ekspert PIE o majowej inflacji
Inflacja w maju osiągnęła najwyższy poziom w tym roku, w czerwcu wzrost cen spowolni do ok. 4,5 proc.,
rozpoczynając trend spadkowy – ocenił Jakub Rybacki analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Rybacki
podkreślił, że inflacja osiągnęła najwyższy poziom w tym roku, natomiast kolejne miesiące powinny przynieść spadek
dynamiki cen paliw oraz inflacji bazowej.
Jego zdaniem majowy odczyt to przede wszystkim efekt dalszego wzrostu cen żywności oraz paliw. Jak dodał, na
podstawie dostępnych danych PIE szacuje, że inflacja bazowa spadła z 3,9 do 3,8 proc. rdr.bW ocenie analityka PIE,
w czerwcu inflacja rozpocznie trend spadkowy – wzrost cen powinien spowolnić do około 4,5 proc. rdr. -Będzie to
głównie efekt mniejszego wzrostu cen paliw. Inflacja bazowa oraz ceny żywności prawdopodobnie utrzymają się na
podobnych poziomach – ocenił Rybacki.
Analityk PIE przewiduje, że do końca roku inflacja CPI będzie przekraczać górną granicę celu NBP (3,5 proc.). -Ceny
paliw będą systematycznie podwyższać wskaźnik w drugiej połowie roku średnio o 1 pkt. Spodziewamy się
stopniowego obniżania inflacji bazowej. Równocześnie jej spadki rekompensować będzie przyśpieszający wzrost cen
żywności. Będzie to efekt m.in. dynamicznego wzrostu cen zbóż na globalnych rynkach rolnych – stwierdził Jakub
Rybacki.
Dane o majowej inflacji w ocenie Pekao SA
“Wysoki roczny wzrost w tej kategorii to konsekwencja niskiej bazy odniesienia z 2020 r. oraz rosnących w ostatnich
miesiącach cen ropy naftowej na światowych giełdach. Według naszych szacunków na wzrost inflacji CPI o 0,5 pkt
proc. względem kwietnia złożyły się przede wszystkim wyższe wkłady ze strony cen paliw (ok. 0,3 pkt. proc.) oraz
żywności i napojów bezalkoholowych (ok. 0,1 pkt. proc.). Szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności
i energii pozostała zbliżona do 4 proc. r/r.” – napisano w komentarzu banku Pekao.
Ekonomiści banku Pekao przypomnieli, że obecnie dominuje przekonanie, iż duża część obserwowanego w
gospodarce światowej wzrostu cen ma charakter przejściowy, a sytuacja zacznie się normalizować pod koniec roku
wraz z odbudową zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w kontekście słabości rynków pracy w wielu krajach.
“W wymiarze lokalnym sytuacja niekoniecznie musi przedstawiać się tak samo, bo sytuacja krajowego rynku pracy
kształtuje się odmiennie. Polski rynek pracy przeszedł przez pandemię niemal suchą stopą, a palącym problemem,
podobnie jak przed wybuchem epidemii, jest brak rąk do pracy. W konsekwencji, ożywieniu koniunktury będzie
towarzyszyła podwyższona presja płacowa. To z kolei rodzi ryzyko utrwalenia się inflacji na wyższych poziomach” –
ostrzegli ekonomiści banku Pekao. Jednocześnie przyznali, że nie spodziewają się dalszych wzrostów inflacji.
“Dzisiejszy odczyt to prawdopodobnie lokalny szczyt inflacji, jednak w kolejnych miesiącach pozostanie ona na
wysokim poziomie. W całym roku wzrost cen konsumpcyjnych może przekroczyć 4 proc., a 2022 r. także
prawdopodobnie pozostanie powyżej górnej granicy odchyleń od celu NBP” – oceniono w komentarzu Banku Pekao.
Dane o inflacji w maju – zdaniem ekonomistów Pekao – będą miały znaczenie dla Rady Polityki Pieniężnej.
„Spodziewamy się, że lipcowa projekcja NBP przyniesie wyraźną rewizję w górę ścieżki inflacji oraz prognoz PKB. W
obliczu rosnących ryzyk inflacyjnych i spadających obaw o trwałość ożywienia, RPP będzie coraz trudniej znaleźć
argumenty za utrzymywaniem stóp procentowych w okolicach zera. Zwłaszcza, że przed nami stymulacja związana z
Funduszem Odbudowy oraz Nowym Ładem” – napisano w komentarzu ekspertów banku Pekao SA.
PR24/PAP/
Loading...