HomeBiznesEksperci: niskie bezrobocie i wzrost zamówień w przemyśle to pozytywne trendy w naszej gospodarce

Eksperci: niskie bezrobocie i wzrost zamówień w przemyśle to pozytywne trendy w naszej gospodarce

Bezrobocie mamy niskie i na koniec roku nie powinno ono przekroczyć 6 proc.
Do tego dochodzi bardzo znacząy wzrost zamówień w przemyśle i eksporcie, co
karze pozytywnie myśleć o rozwoju naszej gospodarki w nadchodzących
miesiącach –mówią ekonomiści: Agninieszka Durlik z Krajowej Izby
Gospodarczej i dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.
GUS podał najnowsze dane o bezrobociu, które w kwietniu 2021 r. wyniosło 6,3 proc. W
stosunku do marca o ponad 24 tys. spadła liczba nowo rejestrowanych bezrobotnych,
ale w stosunku do kwietnia ubiegłego roku wzrosła o 88 tys. osób.
– Na koniec roku nie dojdziemy raczej do dwucyfrowego bezrobocia czego obawiała się
część analityków, głównie z uwagi na to, że ruszyła już gospodarka choć ciągle nie
mamy pewności jaka będzie sytuacja na jesieni wobec faktu, że program szczepień
niestety trochę hamuje, nie ma tak dożo chętnych jak na początku. Sytuacja na rynku
pracy jest jednak skomplikowana. Mamy 100 tys. więcej zarejestrowanych bezrobotnych
niż 2 lata temu o tej porze, a z drugiej strony pracodawcy wciąż szukają rąk do pracy –
mówiła Agnieszka Durlik.
To efekt niedostosowania świadczeń ze strony urzędów pracy, które powinny
wspomagać rekrutacje czy przekwalifikowanie zawodowe do potrzeb przedsiębiorców.
Zdaniem ekspertów bezrobocie na koniec rok wyniesie ok. 6 proc, a jesienią będzie
jeszcze niższe. Inne dane GUS dotyczyły handlu hurtowego. Wynika z nich, że w
kwietniu tego roku była ona niższa niż w marcu o niemal 12 proc. co jest zjawiskiem
raczej typowym. Tym samym była ona jednak większa o 44 proc. niż rok temu.
– Jest to bardzo dobry trend i sądzę, że zostanie zachowany. Trzeba jednak pamiętać,
że przedsiębiorcy narzekają na problemy w łańcuchach dostaw. Powstaje zatem pytanie
– czy rynek globalny będzie na tyle wydolnyy aby zamówienia zrealizowani bez potknięć
czasowych – zaznaczyła Agnieszka Durlik.
Wzrost zamówień wiąże się często ze wzrostem cen co szczególnie widać na rynku
stali, co przekłada się potem na wzrost cen w budownictwie. – Ale rynek rusza,
przedsiębiorcy patrzą w przyszłość z optymizmem zwłaszcza w produkcji. Trzeba jednak
cały czas monitorowań te łańcuchy dostaw i je skracać, tak ze względów kosztowych,
jak i np. środowiskowych – stwierdziła eksperta KIG.
W opinii dr Kwietnia –
ponieważ jesteśmy gospodarką opartą na produkcji, to trend
rosnącego zapotrzebowania na wyroby przemysłowe bardzo pozytywnie wpływa na
naszą gospodarkę w tym na eksport. – Im dłużej się to utrzyma, tym lepiej dla
perspektyw naszego wzrostu gospodarczego. Natomiast ograniczenia dostaw są
niepokojące – stwierdził ekonomista z XTB.
​Goście Rządów Pieniądza analizowali również niektóre z propozycji Polskiego Ładu, w
tym te dotyczące wsparcia dla wsi, które jest szerokie i obejmuje zarówno inwestycje, w
tym te ułatwiające życie mieszkańcom obszarów wiejskich, kwestie podatkowe czy
świadczenia prorodzinne.
Zrodlo: pap/pr24
Loading...