HomeEuropaDzięki pandemii niemieckie firmy zaoszczędziły miliardy

Dzięki pandemii niemieckie firmy zaoszczędziły miliardy

Pandemia koronawirusa dla wielu firm była wyzwaniem, ale niektórym pod pewnymi względami udało się ten czas spożytkować z korzyścią
dla siebie; tylko w 2020 r. niemieckie firmy zaoszczędziły ok. 11 mld euro dzięki rezygnacji z podróży służbowych – wynika z badania
Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW)

Wnioski z raportu przedstawił na swoich łamach niemiecki portal technologiczny Basic Thinking (BT). Podstawę badania stanowiło 17 ankiet,
które Stowarzyszenie Niemieckiego Zarządzania Podróżami (VDR) przeprowadziło w okresie od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. Wynika
z nich jasno, że spadły w tym czasie wydatki na podróże służbowe. Według danych VDR niemieckie firmy w 2019 roku wydały ok. 55 mld euro.
W roku 2020 – roku pandemii – było to tylko ok. 10 mld euro.

Jednak jak podkreśla raport IW, różnicy wynoszącej 45 mld euro nie można w całości zaliczyć na poczet oszczędności. W przypadku niektórych
firm podróże służbowe są uważane za „kluczowe dla biznesu” i sukcesu. Spotkania w formie wideokonferencji nie dla każdego są dobrą
alternatywą – i ten aspekt IW uwzględnił w swoich szacunkach.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, IW ocenia oszczędności, wynikające z eliminacji podróży służbowych w 2020 r. na ok. 11 mld euro.

W wielu przypadkach ankietowani byli zdania, że „podróże służbowe nie zawsze służą niezbędnemu celowi biznesowemu”. W 2020 r. blisko 38 proc.
respondentów twierdziło, że podróże służbowe nie są potrzebne. W 2021 r. uważa tak 24,8 proc.

Pandemia stanowiła ogromne wyzwanie dla wielu firm. Wiele podróży służbowych nie odbyło się m.in. z powodu przestrzegania środków ostrożności
i kwarantann, przez brak możliwości zaplanowania dojazdu i zakwaterowania. W niektórych przypadkach prowadziło to również do strat w firmach.

Ogólnie jednak nowa sytuacja sprawiła, że wiele firm przemyślało na nowo, czy podróże i wyjazdy są konieczne dla ich biznesu. „Odgrywające
wcześniej marginalną rolę spotkania wirtualne stworzyły nowe formaty konferencji” – podkreśla BT.

Wydaje się, że w przyszłości wideokonferencje mogą zastąpić wiele podróży służbowych. Zaoszczędzone na podróżach kwoty należy zestawić
z wydatkami poniesionymi na sprzęt techniczny, narzędzia online i zapewnienie bezpieczeństwa IT. Jednak pewne jest, że pod względem
cyfryzacji pandemia popchnęła wiele firm do przodu – dodaje.

Dzięki możliwościom, jakie dają nowe technologie, coraz większą popularnością cieszy się praca zdalna. „W niektórych firmach zmieniło się
nastawienie do tej formy pracy. W przyszłości wielu pracowników będzie mogło w coraz większym stopniu z niej korzystać. Mniej podróży służbowych,
więcej biur w domach i alternatywne formaty konferencji będą miały również pozytywny i zrównoważony wpływ na środowisko. Mniej podróży
samolotem i codziennych dojazdów samochodem do pracy oznacza również mniejszą emisję )**CO2” – podsumowuje BT.

PAP, mw

Loading...