HomeKresyDyskusja ,,Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939″

Dyskusja ,,Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939″

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” zaprasza na dyskusję panelową pn. „Zwycięstwo i klęska. Lwów 1920 – 1939” w trakcie której poruszone zostaną takie wątki jak: sytuacja mieszkańców, ugrupowania polityczne, następstwa wojen dla miasta i regionu czy znane i mniej znane epizody dotyczące walk żołnierskich. Uczestnikami dyskusji będą: – Prof. Bohdan Hud’, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie; – Prof. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych PAN; – Prof. Janusz Odziemkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; – Dr Andrij Rukkas, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie; – Prof. Wojciech Włodarkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; – Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; – Moderator dyskusji: dr Piotr Kościński, AFiB Vistula, prezes Fundacji Joachima Lelewela. Dyskusja w proponowanym formacie jest dedykowana pamięci nieodżałowanego red. Mirosława Rowickiego, który został pochowany w Warszawie 21 lipca 2020 r. Wielki orędownik spraw polskich na Ukrainie, założyciel i redaktor naczelny „Kuriera Galicyjskiego”, był inicjatorem tego projektu. Współorganizatorami dyskusji są: redakcja „Kuriera Galicyjskiego”, Fundacja Joachima Lelewela, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

źródło: Kurier Galicyjski

https://kuriergalicyjski.com/

Loading...