HomeInneDo 30 czerwca należy złożyć wniosek – o status osoby osiedlonej w Zjednoczonym Królestwie

Do 30 czerwca należy złożyć wniosek – o status osoby osiedlonej w Zjednoczonym Królestwie

Tylko miesiąc pozostał Polakom żyjącym w Zjednoczonym Królestwie, by uniknąć zostania nielegalnym imigrantem.
Kończy się czas na złożenie wniosku o pobrexitowy status osoby osiedlonej. Można go składać do 30 czerwca.
– Część ludzi nadal nie wie, że musi złożyć wniosek – ostrzega Łukasz Jaśniek z londyńskiej organizacji East European Resource
Centre. W rozmowie z Polskim Radiem dodaje, że często rodzice nie zdają sobie sprawy, że Settled Status muszą uzyskać też
dzieci.
Po pierwszym lipca unijny imigrant bez Settled Status straci prawo do wynajęcia mieszkania, pracy, opieki zdrowotnej, nauki i
zasiłków. Służby graniczne będą miały prawo odmówić mu prawa powrotu do Królestwa. Ci, którzy z końcem zeszłego roku
mieszkali na Wyspach krócej niż pięć lat, muszą uzyskać status tymczasowy, a potem zadbać, by zamienić go na pełen Settled
Status.
Sposób uzyskania statusu osoby osiedlonej
Aby kwalifikować się do statusu osoby osiedlonej (settled status), zazwyczaj musisz mieszkać w Wielkiej Brytanii, na Wyspach
Normandzkich lub na Wyspie Man przez co najmniej 6 miesięcy w dowolnym 12-miesięcznym okresie przez 5 lat z rzędu.
Musisz to udowodnić, kiedy składasz wniosek.
Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek
Obywatel Polski, który zaczął mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., będzie musiał udowodnić swoją tożsamość
(dowód tożsamości lub paszport) oraz swoje miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, chyba że ma ważną kartę stałego pobytu
(permanent residence document), lub ważne zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony (indefinite leave to remain) lub na wjazd
do Wielkiej Brytanii.
Składanie wniosków dla dzieci
Każde dziecko musi złożyć swój własny wniosek. Możesz złożyć wniosek dla swojego dziecka lub dziecko może ubiegać się
samodzielnie. Twoje dziecko kwalifikuje się do statusu osoby osiedlonej lub statusu tymczasowego (settled or pre-settled status),
jeśli ma mniej niż 21 lat i jest obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii. Podczas składania wniosku będziesz potrzebować dowodu
swojego pokrewieństwa z dzieckiem. Musisz również
udowodnić tożsamość swojego dziecka. Będziesz także musiał przedstawić
dowód zamieszkania swojego dziecka, jeśli zaczęło ono mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r.
Zmiana statusu
Jeśli uzyskasz status tymczasowy (pre-settled status), musisz złożyć wniosek ponownie, gdy
zmieniasz status tymczasowy (pre-
settled status) na status osoby osiedlone (settled status). Złożenie wniosku w ramach systemu jest bezpłatne. Więcej informacji
oraz możliwość złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej
Settlement Scheme UK.
Źródło: IAR/ PolskieRadio24.pl/ gov.uk/
Loading...