HomeReklamaInneDeweloperzy idą na rekord!

Deweloperzy idą na rekord!

To będzie największy na świecie dom… dla owadów.

Takiej inwestycji jeszcze nie było. Deweloperzy zrzeszeni w Polskim Związku Firm Deweloperskich łączą siły,

aby wybudować dom dla… dzikich lokatorów. Chodzi o zagrożone populacje owadów, których liczebność

w ostatnich latach znacznie się zmniejszyła. Modułowy dom ma być największym takim obiektem na świecie.

Jego budowa rozpocznie się już 21 maja na Płycie Desantu 3. Dywizji Piechoty w Warszawie, a ostateczny kształt

i wielkość poznamy 22 maja podczas Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej.

Na ratunek owadom!

Wbrew pozorom sąsiedztwo owadów przynosi wiele korzyści ze względu na kluczową rolę, jaką odgrywają w ekosystemie.

Szacuje się, że od samych zapylaczy zależy blisko 80% występujących w Polsce roślin. Owady przyczyniają się ponadto

m.in. do redukcji szkodników i stanowią źródło pokarmu dla 60% gatunków ptaków. Pomimo tak istotnej roli w środowisku,

w ciągu ostatnich trzydziestu lat zanotowano znaczny spadek liczebności owadów. Walkę z tymi niepokojącymi statystykami

rozpoczęli przedsiębiorcy zrzeszeni w Polskim Związku Firm Deweloperskich pod egidą Eco Avengers, inwestując

w budowę edukacyjnych domków dla owadów.

Jak będzie wyglądać osiedle dla owadów?

Planowany dom dla owadów jest modułową konstrukcją, składającą się z blisko 150 mniejszych domków. Każdy

z nich ma wymiary 1,5 m wysokości, 1 m szerokości i 0,8 m głębokości. Wnętrze wypełnione jest słomą, korą, rurkami

trzcinowymi i nawierconymi drewnianymi bloczkami. Konstrukcję zaprojektował architekt z ekipy Eco Avengers

Paweł Wołejsza we współpracy z edukatorem przyrodniczym Igorem Siedleckim.

Połączone moduły mają stworzyć największą tego typu konstrukcję na świecie, co będzie jednocześnie symbolem współpracy

deweloperów i ich działań na rzecz przyrody. Podczas wydarzenia zostanie podjęta próba pobicia rekordu Guinnessa na

największy dom dla owadów. Jego wymiar musi przekraczać 81,26 m3, bo dokładnie tyle wynosi aktualny rekord. Ustanowiono

go w maju ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii. Twórcy mają w planach przyszłą rozbudowę konstrukcji, co świadczy o tym,

jak bardzo domy dla owadów zyskują na popularności i jak bardzo są potrzebne. Deweloperzy z PZFD chcą sprostać zadaniu

i również zapisać się na kartach historii jako rekordziści w tej dziedzinie.

„Poprzez wspólne działania chcemy pokazać, że branża potrafi działać razem na rzecz społeczeństwa i ekologii. To najlepsza

inwestycja w przyszłość. Zależy nam, aby żyć w zgodzie z naturą, dlatego wdrażamy innowacyjne rozwiązania, które

pozwalają nam krok po kroku przybliżać się do tego celu. Tego typu inicjatywy są dla nas bardzo ważne” – powiedział

Grzegorz Kiełpsz, prezes zarządu PZFD.

Domki zostaną następnie rozdysponowane między członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich i ulokowane na terenie

ich inwestycji. Każdy z nich – poza schronieniem dla owadów – ma pełnić też funkcję edukacyjną. Na spadzistym dachu zamieszczona

będzie plansza dydaktyczna. Polski Związek Firm Deweloperskich za cel przyjął szerzenie wiedzy na temat ekologii głównie wśród

przedsiębiorców z branży. Zachęcają i dokładają wszelkich starań, by jak najwięcej z nich włączyło się w podobne działania na rzecz

środowiska. Pokazują proste i innowacyjne rozwiązania, które można zastosować w obrębie prowadzonych inwestycji. Takie inicjatywy

cieszą się coraz większą popularnością, a dbanie o naturę staje się ważnym aspektem przy planowaniu kolejnych projektów.

Deweloperzy z PZFD od dawna aktywnie włączają się w proekologiczne akcje, czego przykładem jest choćby sadzenie drzew.

„Jako deweloperzy musimy bardziej niż do tej pory dbać o przyrodę. Wiele rzeczy w przeszłości mogliśmy zrobić lepiej,

ale zmieniamy się wraz ze zmieniającymi się potrzebami świata. Domki na inwestycjach naszych członków mają przypominać

nam, żeby być bardziej zielonymi z każdą kolejną budową” – powiedział Konrad Płochocki, dyrektor generalny PZFD.

Rozlokowanie modułów w różnych częściach Polski zwiększy różnorodność biologiczną i przyczyni się do powstawania nowych

ekosystemów miejskich.

Inicjatorem akcji jest Polski Związek Firm Deweloperskich, który poza cyklicznymi akcjami, prowadzi szereg działań edukacyjnych

skierowanych do branży deweloperskiej. Celem PZFD jest poprawa jakości środowiska i szerzenie wiedzy w zakresie ekologii wśród

deweloperów i mieszkańców.

Harmonogram wydarzenia (22 maja 2021):

12:00 – rozpoczęcie Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej,
13:00 – 15:00 – wspólne wypełnianie domków,
13:00 – 15:00 – warsztaty dla dzieci z budowy domków dla owadów oraz dodatkowe atrakcje,
13:00 – 14:00 – wystąpienia przedstawicieli Eco Avengers,
14:00 – 14:30 – spotkanie z edukatorem przyrodniczym Igorem Siedleckim,
14.30 – 15.00 – briefing prasowy,
15:00 – oficjalne bicie rekordu Guinnessa.

Więcej informacji pod adresem: http://ecoavengers.pzfd.pl

Polski Związek Firm Deweloperskich

PZFD jest największą i najbardziej wpływową organizacją branży deweloperskiej, od niemal 20 lat reprezentującą interesy firm

deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Podejmujemy działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, polepszania warunków inwestowania

na rynku nieruchomości, rozwoju zawodowego pracowników firm członkowskich oraz poprawy wizerunku branży. Zrzeszamy blisko 230 firm

z całego kraju, reprezentując cały przekrój rynku – zarówno małe firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy

i komercyjny. Jesteśmy członkiem Build Europe, organizacji reprezentującej interesy rynku nieruchomości wobec Komisji Europejskiej,

Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych. Współpracujemy stale z organami administracji państwowej i samorządowej,

organizacjami eksperckimi, prawnikami, finansistami, architektami, urbanistami i szeroko pojętym biznesem, przez co wywieramy istotny

wpływ na sytuację branży w Polsce.

Zródło:https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/deweloperzy-ida-na-rekord

Loading...