HomeBiznesDaniel Obajtek: Baltic Power to kluczowy projekt

Daniel Obajtek: Baltic Power to kluczowy projekt

Na obecnym etapie szacunkowy koszt budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power

na Morzu Bałtyckim to ok. 14 mld zł, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace planowo rozpoczniemy już w 2023 roku, a zakończymy w roku 2026.

Z perspektywy tak wielkoskalowej i złożonej inwestycji to nadal krótki czas realizacji projektu. Jako inwestor liczymy,

że w okresie, jaki pozostał do rozpoczęcia inwestycji, dynamicznie rozwinie się polska branża offshore wind. Dlatego

wspieramy ten proces, pozostając w stałym dialogu z firmami zainteresowanymi współpracą w ramach łańcucha dostaw.

Aspekt local content inwestycji Baltic Power jest dla nas bardzo ważny, bo jest związany bezpośrednio z planami

naszego dalszego rozwoju projektów offshore wind – powiedział Daniel Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że PKN Orlen chce, aby możliwie jak największa część środków przeznaczonych na projekt trafiła do polskich firm.

Samą inwestycję Baltic Power szacujemy na kilkanaście miliardów złotych. Na tym etapie zakładamy, że będzie to

kwota ok. 14 mld zł, ale na finalny koszt inwestycji wpływa wiele czynników. To m.in. warunki środowiskowe,

ostatecznie wybrana technologia, wybór turbin wiatrowych, ich rozmieszczenie, dostępność portów, statków

instalacyjnych oraz oczywiście finalna moc wytwórcza farmy. Pamiętajmy, że na finalne koszty projektu

wpłynie również sama wartość walut – dodał prezes.

Zapewnił jednocześnie, że dla Grupy Orlen rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest obecnie filarem planowanych zmian.

Dynamicznie rozwijany projekt Baltic Power, a co za tym idzie, zdobywane doświadczenie w obszarze offshore wind

pozwala nam kreślić ambitne plany kolejnych inwestycji. Jesteśmy zainteresowani nie tylko koncesjami, jakie wkrótce

będą dostępne w polskiej części Bałtyku, ale również i na innych obszarach. Jednym z nich jest np. Litwa. Jesteśmy

koncernem międzynarodowym, dlatego będziemy starali się wykorzystać swoją obecność również na 

innych rynkach – podsumował Obajtek.

Bezpośrednim wspólnikiem Baltic Power po zawiązaniu umowy joint venture będzie spółka NP Baltic Wind z siedzibą

w Holandii, która pozostaje w 100 proc. zależna od Northland Power Inc. NP Baltic Wind jest spółką celową zawiązaną przez

Northland Power Inc. dla potrzeb realizacji projektu wspólnie z PKN Orlen. Jako część wkładów pieniężnych wnoszonych

na pokrycie udziałów obejmowanych przez NP Baltic Wind w Baltic Power, NP Baltic Wind planuje w 2021 roku

zainwestować w rozwój Baltic Power około 290 mln zł.

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisującym

się w strategię koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad rozwojem

morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm

wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km. kw., zlokalizowany

jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

PKN Orlen zakłada, że moc zainstalowanych odnawialnych źródeł energii w grupie kapitałowej Orlen wzrośnie o kilkadziesiąt

MW do końca 2021 roku, w porównaniu do 642 MW obecnie.

Spodziewamy się, że do końca roku w Grupie Orlen przybędzie jeszcze kilkadziesiąt MW mocy wytwórczych w OZE. Już

teraz jednak zbudowaliśmy duży potencjał w tym obszarze – obecnie posiadamy aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,3 GW,

w tym 642 MW w odnawialnych źródłach energii – powiedział Daniel Obajtek.

To m.in. 58 elektrowni produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, farmy

fotowoltaiczne, lądowe farmy wiatrowe i nowoczesne bloki parowo-gazowe. Zgodnie ze strategią Orlen2030 koncern jest

w stałym procesie poszerzania aktywów i szukania nowych inwestycji wpisujących się w plany rozwoju. Grupa Orlen na

inwestycje energetyczne w ciągu najbliższych 10 lat planuje przeznaczyć 47 mld zł.

Prowadzimy szereg prac związanych ze zwiększeniem w naszym portfelu wytwórczym energii, która pochodzić będzie z OZE.

Mówimy tu zarówno o budowie o nowych źródeł, głównie fotowoltaicznych, jak również pozyskiwaniu funkcjonujących już

farm wiatrowych. W najbliższym czasie zakończymy pierwsze z rozpoczętych projektów fotowoltaicznych oraz pozyskamy

kolejne moce wytwórcze w operacyjnych lądowych farmach wiatrowych. Co ważne, w ramach prowadzonej działalności

nie wykluczamy rozwoju energetyki wiatrowej przez grupę również poza granicami kraju – dodał Daniel Obajtek.

Zródło:https://wgospodarce.pl/informacje/96381-daniel-obajtek-baltic-power-to-kluczowy-projekt

 

Loading...