HomeKresyCztery lata działalności lwowskiego klubu Strefa Młodzieży

Cztery lata działalności lwowskiego klubu Strefa Młodzieży

Lwowski klub Strefa Młodzieży łączy stypendystów Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, młodzież polskiego pochodzenia i miłośników
kultury polskiej. Wspólnie realizują wymiany młodzieżowe, warsztaty edukacyjne oraz pomagają w projektach organizowanych przez
Konsulat Generalny RP we Lwowie. Szczególne miejsce w działalności klubu zajmuje porządkowanie dawnych polskich cmentarzy.

reporter – Karina Wysoczańska
zdjęcia – Eugeniusz Sało
montaż – Karina Wysoczańska

Kurier Galicyjski TV 2022

Loading...