HomePolskaCzas na zmiany w zdrowiu publicznym. Powołano zespół!

Czas na zmiany w zdrowiu publicznym. Powołano zespół!

W Ministerstwie Zdrowia powołano zespół,
który opracuje propozycje systemowych
zmian w zdrowiu publicznym.
Zarządzenie szefa resortu
Adama Niedzielskiego w tej sprawie
opublikowano w ministerialnym
Dzienniku Urzędowym.

Pracami zespołu, jako przewodniczący,
pokieruje wiceminister Waldemar Kraska.
Jego zastępcami zostali: dyrektor
Departamentu Zdrowia Publicznego
w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański
oraz dyrektor Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk.

W składzie zespołu przewidziano m.in.
przedstawicieli Departamentu Innowacji
w Ministerstwie Zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia
oraz Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.

Zespół zakończy działalność, gdy przedstawi
ministrowi rozwiązania i rekomendacje
służące poprawie systemu zdrowia publicznego,
nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 r.

PAP/ as/

Loading...