HomeBiznesBiznes w gorszych nastrojach po trzeciej fali

Biznes w gorszych nastrojach po trzeciej fali

Trzecia fala pandemii i utrzymujący się lockdown części firm spowodowały pogorszenie nastrojów przedsiębiorców;

spadły zwłaszcza wskaźniki dot. inwestycji – wynika z Miesięcznego Indeksu Koniunktury PIE i BGK.

Według ekspertów majowe odmrażanie może przynieść odbicie.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw.

Został opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej – jej pogorszenie.

W konsekwencji kwietniowych restrykcji epidemicznych Miesięczny Indeks Koniunktury spadł w maju, jak

obliczono, o 2,1 pkt. do 95,0 pkt. „O nieznacznym pogłębieniu niekorzystnej koniunktury zdecydowały przede

wszystkim obniżenie poziomu inwestycji i niższa wartość sprzedaży” – wynika z kolejnego odczytu wskaźnika.

Według PIE „pozytywnym aspektem jest wzrost zatrudnienia oraz to, że firmy z większym optymizmem patrzą

na kolejne miesiące, co można łączyć z planami odmrażania gospodarki”.

Jak wskazał PIE, podobnie jak od początku roku, poziom MIK jest poniżej odczytu neutralnego, co oznacza

przewagę negatywnych nastrojów przedsiębiorców nad pozytywnymi. Trzy komponenty najnowszego MIK

przyjmują poziom powyżej odczytu neutralnego: zatrudnienie (111,8 pkt.), wynagrodzenia (104,6 pkt.) i płynność finansowa (121,3 pkt.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem największa poprawa wyników nastąpiła w płynności finansowej firm (5,4 pkt.).

Pogorszyły się natomiast wyniki dotyczące wartości sprzedaży (o 8,1 pkt.), a zwłaszcza wskaźniki dot. inwestycji (o 19,5 pkt.).

Pod względem inwestycji obecny wynik (49,1 pkt.) jest najniższy ze wszystkich pomiarów.

Według analityków trzecia fala pandemii i utrzymujący się lockdown części przedsiębiorstw, spowodowały pogorszenie nastrojów

przedsiębiorców. Na osłabienie wskaźników dotyczących sprzedaży i inwestycji miała wpływ: „niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej

w kraju oraz postrzegany wzrost ryzyka” działalności biznesowej. „Stąd powstrzymywanie się części firm (szczególnie dużych i produkcyjnych)

od inwestowania, chociaż kwiecień br. nie przyniósł istotnych zmian w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania” – wskazał PIE.

Dodano, że poprawiły się nastroje w budownictwie, osiągając w majowym odczycie poziom zbliżony do neutralnego. Wiąże się to

z sezonowym charakterem prac w tym sektorze gospodarki oraz obserwowanym rosnącym popytem na mieszkania – zwrócili uwagę eksperci.

Zdaniem Urszuli Kłosiewicz-Góreckiej, analityczki z zespołu foresightu gospodarczego PIE, „zdecydowanie pozytywnie trzeba

ocenić poprawę płynności finansowej firm – większość ma wystarczające środki pozwalające na funkcjonowanie na rynku

ponad 3 miesiące – oraz stabilną sytuację na rynku pracy.

Według indeksu, pogorszenie nastrojów nastąpiło we wszystkich kategoriach firm, a największy spadek odnotowano wśród

dużych p(o 12,8 pkt.). „Dla tej kategorii firm oznacza to spadek nastrojów do poziomu poniżej odczytu neutralnego (97,1 pkt.)

i taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy od stycznia” – zaznaczyli analitycy. Spadki odnotowane w średnich i małych

przedsiębiorstwach wyniosły odpowiednio 7,4 pkt. i 7,1 pkt.

Natomiast najmniejszy spadek dotyczył firm mikro (o 1,8 pkt.). Analitycy przyznali, że choć spadki nastrojów w firmach

mikro i małych w ujęciu miesięcznym były relatywnie najmniejsze, to „nadal sytuacja tych podmiotów pozostaje gorsza

niż większych firm” i odbiega od odczytu neutralnego o odpowiednio 10,5 pkt oraz 12,1 pkt.

Względnie najwyższy poziom wskaźnika odnotowano w branży TSL – transportu, spedycji, logistyki – (101,7 pkt.). Zbliżony

do neutralnego jest natomiast odczyt dla budownictwa (99,6 pkt.), a zdecydowany spadek nastrojów nastąpił w produkcji,

gdzie majowy MIK wynosi 89,4 pkt. i jest niższy o 18,9 pkt. niż w marcu. Za spadki w tej branży odpowiada głównie mniejsza

wartość sprzedaży w kwietniu mdm, na którą wskazało 45 proc. firm produkcyjnych oraz spadek liczby nowych zamówień

mdm (29 proc. wskazań). Z kolei w sektorze usług od dwóch miesięcy nastroje pozostają poniżej odczytu neutralnego (90,2 pkt.).

Niemal połowa badanych firm realizowała inwestycje w ostatnich trzech miesiącach. Wyższe wydatki inwestycyjne niż w poprzednich

trzech miesiącach poniosło 18 proc., a mniejsze 7 proc. przedsiębiorstw. Wśród firm, które nie poniosły wydatków inwestycyjnych

przeważają te, które „nie dostrzegły potrzeby inwestowania” (38 proc. ogółu badanych). Natomiast niemal co czwarta jednostka

nie inwestowała „z powodu braku możliwości”. Przeważnie inwestowały duże firmy (55 proc.). Inwestycje najczęściej zwiększały

mikrofirmy (21 proc.), a najrzadziej duże przedsiębiorstwa (9 proc.). Potrzeby inwestowania nie dostrzegała blisko połowa średnich firm (46 proc.).

Zdaniem analityków zaskoczeniem negatywnym w majowym odczycie MIK jest powrót do poziomu poniżej neutralnego indeksu

produkcyjnego oraz zachowanie wskaźnika inwestycyjnego, „który wrócił do wcześniejszego trendu wskazującego na stopniowe

pogarszanie się nastrojów”.

Jak ocenił Mateusz Walewski, dyrektor Biura Badań i Analiz Banku Gospodarstwa Krajowego „szczególnym powodem do zastanowienia

powinno być zachowanie komponentu inwestycyjnego, którego poprawę przywitaliśmy z nadzieją miesiąc wcześniej”. Zwrócił uwagę,

że odbudowa działalności inwestycyjnej firm jest nie tylko istotnym elementem bieżącego PKB, ale też jednym z warunków utrzymania

długookresowych zdolności wzrostowych polskiej gospodarki. „Można mieć nadzieję, że utrzymujące się ograniczenie aktywności

inwestycyjnej firm ma wciąż główne podłoże w trwającej niepewności pandemicznej. Niepewność ta powinna maleć w nadchodzących

miesiącach” – podsumował.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności

przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne,

sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych

na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw.

Zródło: PAP/ as/

Loading...