HomeBiznesAgora chce połączyć “Gazetę Wyborczą” i Gazeta.pl

Agora chce połączyć “Gazetę Wyborczą” i Gazeta.pl

Zarząd Agory podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych działalności internetowej grupy,

podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Agora poinformowała też o połączeniu segmentu

Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki,

którym jest rozwój grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy spółki.

W ramach przeglądu, spółka zamierza przeanalizować różne scenariusze związane m.in. z reorganizacją grupy

w celu uporządkowania jej struktury. Powyższa lista opcji nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych,

niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu,

nie wyłączając zbycia aktywów – czytamy w komunikacie.

Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu publikacji w dniu 8 czerwca 2021 r.

Powodem ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest podjęcie przez zarząd spółki decyzji o połączeniu dotychczasowego

segmentu Prasa z pionem Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy Grupy Agora realizujący wspólny cel wzrostu subskrypcji

cyfrowych oraz wpływów reklamowych ze wszystkich powierzchni serwisów internetowych Agory S.A. Plan integracji

obu biznesów zostanie wypracowany do końca roku. Równolegle analizowane będą dodatkowe scenariusze związane

ze strategią działalności segmentu Internet Grupy Agora – czytamy dalej.

W związku z powyższą decyzją zarząd rozpoczyna równoczesną analizę innych możliwych scenariuszy działalności

segmentu Internet Grupy Agora. W szczególności weryfikację potencjału reklamowego aktywów internetowych grupy

z uwagi na długoterminowy cel, jakim jest zwiększenie wartości Grupy Agora, podano także.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją

filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i

serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym

współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

 

Żródło: ISBnews/KG

Loading...