HomePolska83 procent gmin w Polsce zainteresowanych współpracą przy „Czystym powietrzu”

83 procent gmin w Polsce zainteresowanych współpracą przy „Czystym powietrzu”

83 procent gmin w Polsce zainteresowanych współpracą przy „Czystym powietrzu”
Ponad 2 tys. gmin (83 proc.) wyraziło chęć współpracy przy realizacji programu
antysmogowego „Czyste powietrze” – informuje NFOŚiGW. Fundusz przekazał, że do połowy
lipca wydłużono termin dot. podpisywania aneksów, które umożliwią przekazanie gminom
dodatkowych środków.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomniał, że do 15 czerwca jest
czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste powietrze”. Do 15 lipca wydłużono z kolei
termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć
skorzystania z finansowych bonusów. Na samorządy czeka w sumie ponad 100 mln zł na
uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych, podwyższoną refundację kosztów za złożone
wnioski i premie dla najbardziej aktywnych.
Fundusz wyjaśnił, że z końcem marca br. upłynął termin przyjmowania deklaracji od gmin, które z
wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą realizować program „Czyste
powietrze”. – W skali całego kraju odnotowano ok. 850 nowych zgłoszeń. Wcześniej podpisanych
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego było już ponad 1200. To oznacza, że w sumie 83
proc. gmin będzie uczestniczyć w programie – podkreślono.
NFOŚiGW zwrócił jednak uwagę, aby otrzymać nowe, finansowe bonusy, samorządy zostały
zobowiązane do podpisania stosownego porozumienia o współpracy do końca maja br. (nowe gminy,
które dotychczas nie miały porozumień) lub aneksu do końca czerwca br. (gminy, które miały już
porozumienia, ale na starych zasadach).
Dotychczas podpisano 1589 porozumień (w tym 372 na nowych zasadach), dlatego na prośbę
Wfośigw, które odpowiadają za podpisanie i realizację ww. dokumentów, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska – wydłużył
ten termin do połowy lipca br., co umożliwi jeszcze większej liczbie jednostek samorządu
terytorialnego na spełnienie tego wymogu – poinformowano.
Dodano, że znalazły się też gminy, które mimo zamknięcia zgłoszeń do programu „Czyste powietrze”,
chciałyby go wdrażać, korzystając z przewidzianych zachęt, więc po raz kolejny umożliwiono im
przystąpienie do programu – tym razem w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca br. Nadal
obowiązuje pisemna forma zgłoszenia do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska.
Jak przypomniano, nowe bonusy finansowe dla gmin, które będą uczestniczyć w „Czystym powietrzu”
składają się z trzech komponentów. Pieniądze można otrzymać na utworzenie oraz bieżące
funkcjonowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców (do 30 tys. zł). Kolejną
zachętą są wyższe stawki za złożony wniosek o dofinansowanie z terenu gminy – 150 zł przy
podwyższonym poziomie dofinansowania i 50 zł przy podstawowym (było odpowiednio 100 zł i 0 zł).
Trzecią forma zachęt jest premiowanie najbardziej aktywnych samorządów (do 16 mln zł) ze względu
na liczbę składanych wniosków.
NFOŚiGW przekazał, że w programie „Czyste powietrze” złożono do tej pory ponad 254 tys. wniosków
o dofinansowanie na blisko 4,5 mld zł.
Program „Czyste powietrze”, który wystartował we wrześniu 2018 roku, oprócz dopłat do
termomodernizacji przewiduje wsparcie na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na te bardziej
ekologiczne. Jak niedawno informował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka od 1 stycznia
2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup pieca węglowego w programie. W tym roku mają
zmienić się również kryteria dochodowe w programie, które mają pozwolić większej liczbie osób
sięgnąć po podwyższone dofinansowanie, czyli do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Źródło: NFOŚiGW/pap
A S
Loading...