HomePolska7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy

7 proc. PKB na ochronę zdrowia. Rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7 proc. PKB. Dzięki
niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł – poinformowało
Ministerstwo Zdrowia. Projekt trafi teraz do Sejmu.
Rada Ministrów na piątkowym posiedzeniu przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Celem regulacji jest przyspieszenie osiągnięcia dotychczas określonego poziomu nakładów na ochronę zdrowia
w wysokości 6 proc. produktu krajowego brutto (PKB) w 2023 r. i określenie ścieżki dalszego wzrostu
minimalnych wartości przedmiotowych nakładów do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 r.
Obecnie minimalny poziom nakładów na ochronę zdrowia zakłada wzrost do wysokości 6 proc. PKB do 2024 r.
i w latach kolejnych. – Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy podnoszący nakłady na ochronę zdrowia do 7
proc. PKB. Dzięki niej do systemu ochrony zdrowia w latach 2022-2027 trafi dodatkowo ok. 83 mld zł –
przekazał resort.
Ministerstwo zaznaczyło, że w 2027 r. nakłady na opiekę zdrowotną w Polsce wyniosą 215 mld zł. Projekt trafi
teraz do Sejmu. W założeniach projektu, opublikowanych w wykazie prac rządu, wyjaśniono, że zwiększenia
wysokości środków publicznych przeznaczanych corocznie na finansowanie ochrony zdrowia wynika z potrzeby
dążenia do optymalizacji systemu – zwiększenia dostępności do świadczeń, wzrostu wynagrodzeń kadr
medycznych, unowocześniania i modernizacji infrastruktury w placówkach opieki zdrowotnej oraz rozwoju
nowoczesnych technologii w służbie zdrowia.
Projekt przewiduje ponadto rozszerzenie uprawnienia ministra zdrowia, związanego z przekazywaniem
Narodowemu Funduszowi Zdrowia dotacji podmiotowej. Dotychczasowe przepisy pozwalały na zaplanowanie
tej dotacji wyłącznie na etapie planowania budżetu na dany rok. Wprowadzane zmiany pozwalają dodatkowo na
przekazanie NFZ w formie dotacji podmiotowej lub jako zasilenie funduszu zapasowego, środków, które zostaną
zidentyfikowane jako oszczędności również na etapie realizacji budżetu.
Szybszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia jest jednym z elementów rządowego programu Polski Ład.
Źródło: pr24.pl/pap
A S
Loading...