HomeBiznes29 polskich miast otrzymało wsparcie w ramach programu “Rozwój lokalny”

29 polskich miast otrzymało wsparcie w ramach programu “Rozwój lokalny”

– 29 miast otrzymało blisko 102 mln euro na realizację projektów rozwojowych z Funduszy Norweskich i
EOG w ramach programu “Rozwój lokalny”. W programie udział wzięło 212 miast średniej wielkości –
poinformował na konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
– To była trudna praca, projekt był bardzo wymagający. Chcieliśmy wymusić inne spojrzenie na inwestycje,
chcieliśmy, żeby zacząć od diagnozy sytuacji w mieście, aby uzyskać spojrzenie strategiczne na sytuację –
powiedział Buda podczas konferencji prasowej.
W programie wzięło udział 212 samorządów
Program “Rozwój lokalny” skierowany był do grupy 255 średnich miast. Udział w nim wzięło 212 samorządów,
do II etapu programu zakwalifikowały się 54 miasta, z czego ponad połowa, czyli 29, otrzymało dofinansowanie.
Aby je dostać, trzeba było w ocenie merytorycznej uzyskać co najmniej 60 proc. punktów zarówno w zakresie
oceny Planu Rozwoju Lokalnego, jak i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.
Program “Rozwój Lokalny” jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Co to są fundusze norweskie i EOG
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy, (ang. European Economic Area, EEA) – to strefa wolnego handlu i
wspólny rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.
EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i
usług.
Na mocy tego porozumienia Islandia, Liechtenstein i Norwegia stały się częścią rynku wewnętrznego UE,
umożliwiającego swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób w obrębie Unii Europejskiej.
Porozumienie o EOG określa wspólne cele współpracy, jakimi są zmniejszenie nierówności społeczno-
ekonomicznych w Europie oraz umocnienie współpracy między państwami Europy.
Wielkość funduszy przekazywanych przez wyżej wymienione trzy państwa – darczyńców, jest uzależniona od
wielkości ich powierzchni oraz PKB. W związku z powyższym w okresie od 2014 do 2021 r. wkład Norwegii w
finansowanie Funduszy EOG i norweskich wynosi 97,7 proc., Islandii 1,6 proc. zaś Liechtensteinu 0,7 proc.
funduszy.
Od 2004 r. istnieją dwa odrębne mechanizmy: Fundusze EOG oraz Fundusze norweskie. Fundusze EOG
finansują wszystkie trzy państwa, tj. Islandia, Liechtenstein i Norwegia; zaś Fundusze norweskie finansuje
wyłącznie Norwegia.
Źródło: Polskie Radio 24, IAR/PAP,
Loading...