HomePolska250 mln zł wsparcia dla inwestycji w popegeerowskich gminach.

250 mln zł wsparcia dla inwestycji w popegeerowskich gminach.

Nabór wniosków na inwestycje w gminach, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y, zaczął się 4 stycznia, a zakończy 12 lutego. Wnioski o wsparcie gminy będą składać do wojewodów. Można wnioskować o wsparcie w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.

Fundusz Inwestycji Lokalnych to 12 mld złotych dla samorządów w Polsce i jest podzielony na dwie tury. Pierwsza tura to 6 mld zł, które trafiła do wszystkich samorządów, a druga pula to były środki na inwestycje w ramach pewnego konkursu i tutaj nie każdy samorząd je otrzymał. – Wniosków było 10 razy więcej niż środków, które można było dać – wyjaśnił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

– To szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które działają na terenie tych powiatów, żeby móc przeprowadzić tam inwestycje – powiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, odnosząc się do programu wsparcia dla gmin popegeerowskich.

Złożone wnioski będzie opiniował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z wojewodami. W ramach programu wsparcia gminy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski na trzy inwestycje. Odpowiednie formularze można pobrać na stronach KPRM i MSWiA. Zakładka do pobrania wniosku to: Wsparcie dla gmin z byłymi PGR.

Chodzi przede wszystkim o infrastrukturę drogową, kanalizację, wodociągi, przyłącza gazowe, ale także świetlice. – Uchwała rady ministrów mówi jasno, że chodzi o samorządy i gminy, na których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne i te właśnie gminy mogą się o wsparcie ubiegać. – To będzie weryfikowane jeszcze w Krajowym Ośrodku Rolnictwa, który będzie te wnioski opiniował – mówił wiceszef MSWiA Szefernaker.

 

Źródło: pap/iar AS

 

Loading...