HomeEuropa16. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

16. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

1 maja 2004 roku, czyli 16 lat temu, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Wraz z Polską do wspólnoty przystąpiło dziewięć innych krajów: Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta. O wejście do Wspólnoty staraliśmy się przez kilkanaście lat.

 

1 maja 2004 roku na masztach obok polskiej flagi, pojawiły się flagi Unii Europejskiej z dwunastoma gwiazdami na niebieskim tle. Droga do Unii Europejskiej nie była łatwa. Integrację Polski z Unią Europejską zapoczątkowało nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Europejską Wspólnotą Gospodarczą w 1988 r. Później podpisano umowę stowarzyszeniową zwanej Układem Europejskim (1991 r.).

 

Następnie rząd złożył wniosek o przyjęcie do Wspólnoty (1994 r.), a w 1998 r rozpoczął procesu negocjacji, które trwały do 2002 r, w 2003 podpisano traktatu akcesyjny. Następnie w czerwcu 2003 roku w Polsce przeprowadzono ogólnokrajowe referendum, w którym 77 procent głosujących opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

 

W procesie akcesyjnym kluczową rolę odegrał Parlament, dostosowując polskie prawo do przepisów UE, wyznaczając prawne ramy akcesji i wyrażając zgodę na zawieranie umów międzynarodowych.

 

Polska zyskała na wejściu do wspólnoty pieniądze na inwestycje. Dzięki unijnym funduszom powstały m.in. kilometry dróg, zmodernizowano rolnictwo, kolej i odnowiono wiele budynków, szkół, zabytków.

 

 

 

Źródło: iar/polsatnews

Loading...