0

Uroczystość podsumowująca XII Olimpiadę Języka Polskiego w kolońskim okręgu konsularnym