HomeReportażWydarzeniaKarnawał Polonijny 2016

Karnawał Polonijny 2016

Karnawał Polonijny 2016
Dorota Lesiow
Gmina Polska Piast Essen
Róża Wohlfeiler
„Polskie Kwiaty”
Rudi i Sarah Kosiński
Dorota Kunz
Roman i Grażyna Szklarski – Janusz Bury
POL-TON
Gdańska Oberhausen

Loading...