HomeInneIV Forum Mediów Polonijnych

IV Forum Mediów Polonijnych

IV Forum Mediów Polonijnych
Dobiega końca IV Forum Mediów Polonijnych w Pułtusku. Wzięli w nim udział dziennikarze Polonijni z 21 krajów reprezentujących media z Europy.

Loading...