0

Dzięki misjom zagranicznym żołnierze lepiej uzbrojeni i wyszkoleni