HomePepe Info

Informacje Polonijne Pepe Info – Belgia, Holandia, Francja, Niemcy Data: 12.07.2018 wydanie nr 230 Tematy: Staropolskie smaki nad Renem Polsko-Niemiecki Dialog Przedsiębiorców w NRW Holandia Haga Ambasada porady w

Informacje Polonijne Pepe Info – Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Włochy Data: 04.07.2018 wydanie nr 229 Tematy: Heinerfest w Darmstadt Dni Polskie w Antwerpii Holandia Breda 25 lat święceń Kapłańskich

Informacje Polonijne Pepe Info – Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Polska Data: 14.06.2018 wydanie nr 228 Tematy: 30 lat PMK w Offenbach 30 partnerstwa miast Darmstadt-Płock 95 lat Związku Polaków

Informacje Polonijne Pepe Info – Austria, Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Litwa Data: 07.06.2018 wydanie nr 227 Tematy: Alexander Fleische w Instytucie Niemiecko-polskim w Darmstadt Ewa Chodakowska w Düsseldorfie Dni

Loading...